close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • Współpraca dwustronna

   

  Stosunki polsko-niemieckie  charakteryzują się dużą intensywnością. Prowadzony jest ożywiony, regularny i zinstytucjonalizowany dialog polityczny na wszystkich szczeblach (spotkania prezydentów, regularne konsultacje międzyrządowe, szeroka współpraca resortowa, intensywne kontakty parlamentów, partnerstwa samorządowe), dotyczący istotnych kwestii europejskich, międzynarodowych, bilateralnych i bezpieczeństwa. W 2004 r. powołano pełnomocników ds. wzajemnych stosunków. Ze strony polskiej funkcję tę pełni Sekretarz Stanu w KPRM, Władysław Bartoszewski, natomiast ze strony niemieckiej Premier Brandenburgii, Dietmar Woidke. W 2011 r. zostały uzgodnione i przyjęte dokumenty jubileuszowe z okazji 20. Rocznicy Traktatu między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy: Wspólna deklaracja „Sąsiedzi i partnerzy” oraz program współpracy polsko-niemieckiej, obejmujący blisko 100 wspólnych projektów z różnych dziedzin. W 2011 r. podpisano w Warszawie „Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce, zgodnie z polsko-niemieckim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Współpraca polsko-niemiecka realizowana jest także w formacie trójstronnym wraz z Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego. Bogata jest współpraca w dziedzinie kultury, nauki i edukacji. W 1972 r. pod egidą UNESCO powołano Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową, składającą się z głównie z historyków i geografów polskich i niemieckich.  Szczególne znaczenie ma w tym kontekście czterotomowa seria polsko-niemieckiego podręcznika do historii (pierwszy tom ma ukazać się w 2015 r.). W procesie integrowania się obu społeczeństw ważne miejsce zajmuje wymiana młodzieży, osadzona w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (od początku działalności w 1993 r. wzięło w niej udział ponad 2 miliony uczestników). Istotną rolę w stosunkach polsko-niemieckich odgrywa współpraca miast partnerskich Polski i Niemiec (obecnie istnieje ok. 650 partnerstw samorządów lokalnych). RFN jest krajem, z którym gminy polskie zarówno wiejskie, jak i miejskie mają najlepiej rozwiniętą współpracę. Zasadniczym gremium, powołanym przez oba rządy zgodnie z zapisem traktatu z 1991 r. w obszarze współpracy przygranicznej i regionalnej, stała się Polsko - Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Intensywnie rozwija się współpraca w ramach czterech polsko-niemieckich euroregionów: „Nysa", „Szprewa-Nysa-Bóbr", „Pro Europa Viadrina" i „Pomerania". W relacjach polsko-niemieckich istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura instytucjonalna, do której zaliczyć należy: Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, której zadaniem jest pomoc polskim ofiarom prześladowań nazistowskich i edukacja historyczna, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, wspierającą projekty społeczne, Forum Polsko-Niemieckie, stanowiące ważną płaszczyznę dialogu elit politycznych i społecznych, Towarzystwa Polsko-Niemieckie i Niemiecko-Polskie, odgrywające ważną rolę w promowaniu polsko-niemieckiego dialogu społecznego. Istotną rolę w zakresie kształcenia odgrywa działalność Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach, kształcące specjalistów ze znajomością obu języków, krajów i systemów.  W 2008 r. utworzono Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Na mocy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. rządy RP oraz RFN  ustanowiły nagrodę za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich, którą wręczają ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W Niemczech mieszka ok. 470 tys. obywateli RP oraz 1,5 mln osób pochodzenia polskiego. 

   

   

  Współpraca gospodarcza

  Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski. Wartość naszego eksportu do Niemiec w 2012 r. wyniosła 35,6 mld EUR, a importu 32 mld EUR (dane wstępne GUS). Udział Niemiec w polskim eksporcie wynosi 25,1% a w imporcie 21,1%. Dla Niemiec Polska jest 11. partnerem handlowym.

  Wartość niemieckich bezpośrednich inwestycji w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wyniosła 3,6 mld EUR (dane Bundesbank). Natomiast polscy inwestorzy w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. zainwestowali w Niemczech 320 mln EUR.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: