close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • Stosunki polsko – niemieckie

   

  Stosunki z Niemcami zajmują ważne miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Utrzymuje się wysoka dynamika kontaktów na wszystkich szczeblach: prezydentów, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych. Rządy Polski i Niemiec prowadzą intensywny, partnerski dialog w tak kluczowych kwestiach, jak polityka europejska, wschodnie sąsiedztwo, bezpieczeństwo energetyczne, polityka bezpieczeństwa oraz relacje transatlantyckie. Kwestią priorytetową dla rządu RP pozostaje sprawa zapewnienia społeczności polskiej w Niemczech przysługujących jej praw zgodnie z zawartymi porozumieniami międzynarodowymi, w tym zapisami Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.

   

  W obszarze relacji dwustronnych rok 2016 upłynął pod znakiem obchodów 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, w które włączyli się przedstawiciele najwyższych władz obu krajów. Obchody rozpoczęli ministrowie spraw zagranicznych wspólnym otwarciem Forum Polsko-Niemieckiego w Warszawie 19 kwietnia 2016 r. W rocznicę podpisania Traktatu prezydent A. Duda złożył wizytę w Berlinie (16-17 czerwca), 17 czerwca w Warszawie przebywał prezydent J. Gauck, zaś 11 grudnia 2016 r. obaj prezydenci zakończyli obchody roku jubileuszowego w Niemczech wspólnym udziałem w organizowanym przez Ambasadę RP koncercie. Szefowe rządów i liczni ministrowie odbyli 22 czerwca w Berlinie polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W obchody zaangażowały się również parlamenty (wizyta marszałka Senatu 21-22 kwietnia i wizyta marszałka Sejmu 31 maja), a także władze lokalne i samorządowe oraz organizacje i instytucje zajmujące się współpracą polsko-niemiecką w różnych dziedzinach. Obchody w Polsce zakończono uroczyście 1 grudnia 2016 r. galą z udziałem wiceministrów spraw zagranicznych RP i RFN, która odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie.

   

  Istotne znaczenie dla rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków miał fakt powołania w 2004 r. pełnomocników ds. wzajemnych stosunków. Ze strony polskiej funkcję tę pełnił w latach 2008-2015 sekretarz stanu w KPRM Władysław Bartoszewski, natomiast ze strony niemieckiej premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Obecnie koordynatorem ds. polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej jest sekretarz stanu w MSWiA Jakub Skiba. Działalność pełnomocników przyczynia się do pogłębiania dynamicznej polsko-niemieckiej współpracy regionalnej i transgranicznej, obejmującej m.in. ponad 650 partnerstw miast, liczne projekty infrastrukturalne, edukacyjne, z dziedziny bezpieczeństwa i zapobiegania klęskom żywiołowym.

   

  Obserwujemy dynamiczny rozwój polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Niemcy od lat pozostają największym partnerem gospodarczym Polski, a wzajemne obroty handlowe osiągnęły w 2015 r. rekordową wysokość 88,6 mld euro. Wartość bezpośrednich niemieckich inwestycji w Polsce w 2015 r. wyniosła 2,4 mld euro.

   

  Ważnym obszarem relacji polsko-niemieckich pozostają kontakty społeczne i wymiana kulturalna utrzymywane m.in. przy wsparciu instytucji takich jak Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, czy Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Istotną rolę we wzajemnym przybliżaniu naszych kultur odgrywają również przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne, w tym Instytuty Polskie w Niemczech i Instytuty Goethego w Polsce.

   

  Przydatne linki:

   

  Ambasada RP w Berlinie: www.berlin.msz.gov.pl

  Ambasada RFN w Warszawie: www.warszawa.diplo.de

  Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej: www.fwpn.org.pl             

  Organizacja Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży: www.pnwm.org

  Polsko – Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki: www.pnfn.org

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: