close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • LEGALIZACJA

 • LEGALIZACJA DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

   

  W stosunkach pomiędzy Polską a Kanadą nie obowiązują umowy międzynarodowe znoszące wymóg uwierzytelnienia (legalizacji) dokumentów urzędowych. W związku z tym dokumenty sporządzone na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Kanadzie wymagają legalizacji przed dopuszczeniem danego dokumentu do obrotu prawnego w Polsce.

   

  Legalizacja polega na poświadczeniu przez konsula autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działa osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym ten dokument jest opatrzony.

  W celu przedstawienia dokumentu do legalizacji w KG RP w Toronto dokument urzędowy powinien być potwierdzony przez właściwy urząd prowincji, w której został sporządzony.

   

  Wykaz właściwych urzędów:

  dla Ontario: Ontario Official Documents Services, adres: 222 Jarvis Street, Main Floor, Toronto ON M7A 0B6, tel. 416 325-8416

   

  UWAGA - Apostille

  W dniu 15 października 2004 r. Prezydent RP dokonał ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005, Nr 112, poz. 938).
  W miejsce legalizacji Konwencja wprowadza jednolite poświadczenie zwane „apostille", dołączane do dokumentu lub umieszczane na samym dokumencie wydawane przez władze państwa, w którym sporządzono dokument.

   

  Kanada do chwili obecnej nie przystąpiła do ww. Konwencji. W związku z tym nie doszło do zniesienia wymogu legalizacji dokumentów w stosunkach pomiędzy Polską a Kanadą.

  Zgodnie z powyższym żądania podmiotów (np. notariuszy) działających w Polsce lub Kanadzie o przedstawienie klauzuli „apostille" nie mają podstaw prawnych. Należy wskazać, iż Kanada nie jest stroną ww. Konwencji.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: