close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 • I. Zapewnienie - oświadczenie woli - dokument potrzebny do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce

  Co najmniej miesiąc przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce należy złożyć zapewnienie małżeńskie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

  Zapewnienie może być złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce bądź przed konsulem.

  Składając zapewnienie małżeńskie w Referacie Konsularnym, należy przedstawić ważny paszport lub dowód osobisty oraz aktualny odpis aktu urodzenia (skrócony lub zupełny) oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające ustanie lub unieważnienie poprzedniego małżeństwa.

  Obywatele japońscy, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński w Polsce składają w polskim urzędzie stanu cywilnego następujące dokumenty:

  - paszport,

  - pełny odpis aktu urodzenia oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone przez konsula,

  - zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

  W sprawie wymaganych dokumentów prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce.

  II. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa - dokument potrzebny do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  W celu otrzymania, za pośrednictwem Referatu Konsularnego, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą należy zgłosić się z ważnym paszportem lub dowodem osobistym oraz aktualnym odpisem aktu urodzenia (skrócony lub zupełny) oraz ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi ustanie lub unieważnienie poprzedniego małżeństwa.

  Dokument można również otrzymać w urzędzie stanu cywilnego w Polsce właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: