close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 31 stycznia 2014

  Ambasada RP w Pretorii zachęca dzieci i młodzież w wieku 5-20 lat z terenu Polski oraz środowisk polonijnych na całym świecie do udziału w IV Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim „Polak - to brzmi dumnie” pod hasłem "Mój Bohater".

  Głównym celem Konkursu jest kształtowanie świadomości patriotycznej oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do poszukiwania wzorców patriotycznych. Organizatorzy pragną aby Konkurs zmobilizował uczestników do zgłębiania wiedzy o Polsce, tradycji i kulturze narodowej.

  Mają również nadzieję, iż przyczyni się do tworzenia pozytywnego obrazu Polski wśród Polaków i cudzoziemców.

   

  Tegorocznej edycji Konkursu towarzyszy podtytuł „Mój bohater”. Organizatorzy proponują uczestnikom przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej prezentującej sylwetkę Polaka - bohatera, którego podziwiamy i pragniemy naśladować. Powinna nią być osoba wyróżniająca się

  szczególnymi zaletami, ważnymi dokonaniami bądź cechami takimi jak heroizm, altruizm itp.

  Może nią być postać znana z historii Polski, żyjąca współcześnie, bądź ktoś z naszego najbliższego otoczenia.

   

   

  REGULAMIN KONKURSU

   

  1. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku od 5 do 20 lat.

   

  2. Prace powinny być wykonane samodzielnie oraz zgodne z tematem konkursu.

   

  3. Każdy uczestnik może wziąć udział zarówno w części literackiej jak i plastycznej, zgłaszając tylko jedną pracę w każdej z kategorii.

   

  4. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:

   

  Część plastyczna:

   

  - format: od A4 do A2 (min. 20x30cm – max. 40x60cm)

   

  - technika: dowolna, z wyłączeniem technik przestrzennych oraz wyklejanek wykonanych z nietrwałych materiałów.

   

  Część literacka:

   

  - forma literacka: opowiadanie, rozprawka, esej, felieton, reportaż, wiersz

   

  - objętość nie może przekraczać 2 stron znormalizowanego tekstu (czcionka rozm. 12, typ: Times New Roman, odstęp 1,5).

   

  5. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.

   

  6. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.

   

  7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac w celu jego popularyzacji oraz upowszechniania rezultatów (na stronie organizatorów, w wydawnictwie pokonkursowym, w prasie, itp.)

   

  8. Prace (plastyczne i literackie) należy dostarczyć do 7 kwietnia 2014 roku na adres:

   

  Prace plastyczne:                                                    Prace literackie:

  Galeria im. Sleńdzińskich                                             Muzeum Wojska

  ul. Waryńskiego 24 a                                                     ul. Kilińskiego 7

  15-461 Białystok                                                              15-089 Białystok

  POLAND                                                                           POLAND

                    z dopiskiem „Polak - to brzmi dumnie”

   

   

  OCENA PRAC KONKURSOWYCH, NAGRODY

   

  1. Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy przedmiotu.

   

  2. Kryteria oceny:

  Prace plastyczne – zgodność z tematem, kreatywność, przemyślana forma, czytelność przesłania, umiejętność posługiwania się wybraną techniką.

  Prace literackie – zgodność z tematem, merytoryczna poprawność, bogactwo treści, piękno i czystość języka, przemyślana i dopracowana forma.

   

  3. Jury dokona oceny oraz przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

   

  I – 5-6 lat (dotyczy tylko części plastycznej)

  II – 7-9 lat

  III – 10-12 lat

  IV – 13-15 lat

  V – 16-20 lat

   

  4. Jury może przyznać nagrody specjalne oraz dyplomy honorowe.

   

  5. Przewidziane nagrody to materiały plastyczne, albumy, książki oraz pamiątki z Polski.

   

  6. Wyniki ogłoszone zostaną w maju 2014 roku i opublikowane na stronie Galerii:

   

  www.galeriaslendzinskich.pl w zakładce: edukacja - konkurs.

   

  7. Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu 2014 roku w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ul. Odeska 1.

  Prezentowaną we foyer wystawę będzie można oglądać do końca czerwca w godzinach pracy Opery.

   

  Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: (48) 85 651 76 70 lub drogą mailową: i.korolczuk@galeriaslendzinskich.pl

  Strona website konkursu:  http://galeriaslendzinskich.pl/index.php?id=116

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: