close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLONIA

 • 18 sierpnia 2015

  Partnerskie zasady współpracy z Polonią oraz wykorzystanie potencjału polonijnych profesjonalistów – m.in. takie punkty znalazły się w przyjętym przez Radę Ministrów „Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”.

   

  Obecnie na świecie rozsianych jest 18-20 milionów Polaków. Przyjęty przez rząd program ma stworzyć atrakcyjną ofertę współpracy dla młodego pokolenia Polonii. Ma on umożliwić migrantom zatrudnionym na europejskich rynkach pracy zachowanie więzi z Polską, a także pozwolić na lepsze wykorzystanie potencjału polonijnych profesjonalistów i skutecznie zabezpieczyć prawa polskich mniejszości.

   

  W ramach programu Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje partnerom polonijnym wspólne i obustronnie korzystne działania na rzecz kształtowania za granicą rzetelnego wizerunku Polski.  Resort oferuje też współdziałanie w pogłębianiu współpracy z Polską krajów zamieszkania naszych Rodaków, zarówno w wymiarze regionalnym (np. samorządy), jak i sektorowym (np. uczelnie, instytucje kulturalne, podmioty gospodarcze).

   

  Nowością w obecnym programie jest określenie zasad współpracy Rządu z Polonią i Polakami za granicą i położenie nacisku na partnerstwo. Partnerskie podejście przyświecało nam już podczas prac nad dokumentem. Świadczą o tym szeroko zakrojone konsultacje projektu programu, które zostały dobrze przyjęte w środowiskach polonijnych. W programie otwarcie uznano fakt, że członkowie Polonii są najczęściej obywatelami innych państw i państwom tym winni są lojalność obywatelską. Wiemy również, że wielu naszych Rodaków utraciło znajomość języka polskiego i skuteczna komunikacja z nimi musi odbywać się w językach ich krajów zamieszkania.

   

  Jako cele strategiczne program przyjmuje: wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej, wzmacnianie środowisk polskich za granicą, wspieranie powrotów Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, a także wielopłaszczyznowy rozwój kontaktów z Polską.

   

  Ramowa część Programu obejmuje okres sześcioletni. Towarzyszy jej obszerny dokument określający szczegółowe zadania poszczególnych resortów i instytucji centralnych zaangażowanych w realizację polityki polonijnej. Obecnie określa on zadania na lata 2015-2016. Następnie będzie on dwukrotnie aktualizowany – wyznaczając zadania na lata 2017-2018 oraz 2019-2020.

   

   

  Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: