close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PARTNERSTWO WSCHODNIE

 • 15 marca 2017

  – To spotkanie potwierdza, że jest sens utrzymywać Partnerstwo Wschodnie jako formułę współpracy, a także poszukiwać kolejnych projektów, do których Unia Europejska będzie przekonana – mówił wiceminister Marek Ziółkowski w Mińsku.

  Wiceminister Ziółkowski reprezentował Polskę podczas spotkania wiceministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Partnerstwa Wschodniego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej oraz z okazji pierwszego w historii przewodnictwa Białorusi w Inicjatywie Środkowoeuropejskiej.

   

  Szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej otwierając spotkanie mówił o strategicznym położeniu państw Partnerstwa Wschodniego pomiędzy Unią Europejską a Rosją. – Mimo, że stanowi ono wyzwanie, powinno być postrzeganie raczej jako szansa na rozwój i budowę mostów, a nie jako zagrożenie – powiedział.

   

  Sesję plenarną poprowadzili, jako współgospodarze ze strony Białorusi i Polski, wiceministrowie Oleg Krawczenko oraz Marek Ziółkowski. – Po raz pierwszy spotkanie w ramach Partnerstwa Wschodniego na szczeblu politycznym odbywa się w Mińsku. Także po raz pierwszy w historii Grupy Wyszehradzkiej organizujemy spotkanie wiceministrów z udziałem przedstawicieli wszystkich państw Partnerstwa Wschodniego – podkreślił w swoim wystąpieniu wiceszef polskiego MSZ. Obaj wiceministrowie zaznaczyli ponadto, że ich priorytetem jest poszukiwanie punktów wspólnych pomiędzy różnymi ugrupowaniami w regionie.

   

   

  W trakcie sesji plenarnej dyskusja koncentrowała się wokół trzech obszarów: wzmocnienia współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi, budowy sieci transportowych i współpracy transgranicznej oraz współpracy w dziedzinie edukacji. Rozmówcy zgodzili się, że współpraca w tych sektorach przyczynia się do zacieśniania więzi między państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwia też pokazanie obywatelom korzyści płynących ze zbliżania się państw PW do Unii Europejskiej.

   

  Dużo uwagi poświęcono decentralizacji i roli władz lokalnych jako narzędzi modernizacji państwa. – Współpraca pomiędzy lokalnymi i regionalnymi władzami w kontekście Partnerstwa Wschodniego jest niezwykle ważna dla budowania silnych więzi pomiędzy ludźmi w naszych krajach – podkreślił wiceminister Ziółkowski.

   

  Podczas dyskusji na temat transportu rozmówcy zgodzili się, że należy modernizować infrastrukturę transportową w regionie, co pozwoli lepiej wykorzystać potencjał zarówno krajów Partnerstwa jak i UE. Z kolei w trakcie dyskusji na temat edukacji zaznaczono, że zacieśnienie współpracy między ośrodkami akademickimi i badawczymi wpływa na podniesienie poziomu nauki w regionie.

   

  Tematem rozmów były ponadto przygotowania do spotkania ministrów krajów Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, które odbędzie się 12 kwietnia br. w Warszawie. – Z optymizmem oczekuję na to spotkanie – podsumował wiceminister Ziółkowski.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: