close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej
  • BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

  • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKIE PLACÓWKI ZA GRANICĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYKI I STYPENDIA KONKURSY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

  • Kontakt
    Ministerstwo Spraw Zagranicznych
    Al. J. Ch. Szucha 23
    00-580 Warszawa
    TEL.:  +48 22 523 90 00
     
    Adres do korespondencji:
    Al. J. Ch. Szucha 23
    00-580 Warszawa
     
    Dziennik Podawczy MSZ
    czynny w godz. 8.15 - 16.15


    Praca
    Biuro Spraw Osobowych
    Al. J. Ch. Szucha 23
    00-580 Warszawa
    TEL. : +48 22 523 92 31,
    +48 22 523 97 63
     


    ePUAP

    Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

     

    ePUAP

    (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)


    Polecamy