close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

  W październiku 2014 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

  1. Instytucjonalny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Kraś Ireneusz (red. nauk.), Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2014,
   sygn. 10748z.

   

  1. Współpraca transatlantycka: aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, Fiszer Józef M. (red. nauk.), Olszewski Paweł (red.), Piskorska Beata (red.), Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014, sygn. 10750z.

   

  1. Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej, Voytyuk Oksana, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012, sygn. 10743z.

   

  1. Prawo Unii Europejskiej: instytucje i porządek prawny : prawo materialne, Zawidzka-Łojek Anna (red.), Grzeszczak Robert (red.), Łazowski Adam (red.), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2014, sygn. 10746z.

   

  1. Tożsamość Europejczyków, Borkowska Ewa (red.), Wojewoda Beata (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014, sygn. 10749z.

   

  1. Dylematy wspólnej polityki rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013, Czyżewski Andrzej (red. nauk.), Smędzik-Ambroży Katarzyna (red.), Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2014, sygn. 10752z.

   

  1. Stosunki polsko-holenderskie w Europie pojałtańskiej, Żelichowski Ryszard, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014, sygn. 10751z.

   

  1. Polska w strefie euro: koszty i korzyści związane z ewentualnym przystąpieniem Polski do strefy euro z punktu widzenia teorii ekonomii, Benedyk Mateusz, Lewiński Jan, Machaj Mateusz, Instytut Ludwiga von Misesa, 2013, sygn. 10735z.

   

  1. Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, Szymańska Anna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury, 2014, sygn. 10734z.

   

  1. Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej, Grochalski Stefan Marek, (red. nauk.), Wyższa szkoła Biznesu, 2013, sygn. 10733z.

   

  1. Polska w Europie, Europa w Polsce: rozmowy na kwiatowym dywanie, Matlak Michał, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, 2011, sygn. 10722z.

   

  1. Putinizm: powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji, Herpen Marcel H. van, Okuniewski Juliusz (tł.), Wydawnictwo Józef Częścik, 2014, sygn. 10700z.

   

  1. Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka, Caban Wiesław (red.), Markowski Mieczysław B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013, sygn. 10736z.

   

  1. Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: analiza ról prezydencji w okresie przejściowym, Riedel Rafał, Uniwersytet Opolski, 2014, sygn. 10737z.

   

  1. Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, Górak-Sosnowska Katarzyna (red.), Pachniak Katarzyna (red.), Wydawnictwo Ibidem, 2012, sygn. 10738z.

   

  1. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Wróbel Anna, Wydawnictwo Rambler, 2014, sygn. 10747z.

   

  1. Rozwój regionów peryferyjnych w Unii Europejskiej: wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012, sygn. 10739z.

   

  1. Unia Europejska – Chiny: dziś i w przyszłości, Fiszer Józef M. (red. nauk.), Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014, sygn. 10740z.

   

  1. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w procesie globalizacji, Jedlińska Renata, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, sygn. 10745z.

   

  1. W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, Grosse Tomasz Grzegorz, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014, sygn. 10742z.

   

  1. Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Albiński Piotr (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2014, sygn. 10741z.

   

  1. Polska: raport o konkurencyjności 2014 - debata członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Weresa Marzenna Anna (red. nauk.), Instytut Gospodarki Światowej SGH, 2014,
   sygn. 10728z.

   

  1. Ekonomiczne i społeczne aspekty reform emerytalnych: Polska i świat - monografia, Szczepański Marek (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012, sygn. 10732z.

   

  1. Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny, Czupryński Szymon Cyprian (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013, sygn. 10744z.

   

  1. Polsko - macedońskie stosunki bilateralne: 1991-2011, Stawowy-Kawka Irena (red.), Todoroska Katerina (red.), Menora, 2013, sygn. 13711.

   

  1. Seeing through the eyes of the polish revolution: solidarity and the struggle against communism in Poland, Bloom Jack M., Brill, 2013, sygn. 10753z.

   

  1. Stosunki Francji z krajami Maghrebu: przeszłość kolonialna a współczesność, Kling Aleksandra, AWR Skarpa Warszawa, 2013, sygn. 10727z.

   

  1. Fundusz Granic Zewnętrznych przyczynił się do większej solidarności finansowej, lecz konieczne jest znalezienie lepszych metod pomiaru wyników Funduszu i dalsze zwiększenie jego wartości dodanej UE, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Urząd Publikacji, 2014, sygn. 13721

   

  1. The Mutual Assistance and Solidarity Clauses: legal and political challenges of an integrated EU security system, Martino Antonio-Maria, Peter Lang, 2014, sygn. 10754z

   

  1. Citizenship and solidarity in the European Union: from the Charter of Fundamental Rights to the Crisis, the State of the Art, Silveira Alessandra, Canotilho, Froufe Pedro Madeira, Peter Lang, 2013, sygn. 10758z

   

   

   

   

  Zobacz więcej:

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: