close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej.

   

  W grudniu 2015 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

  1. CSS 3 podręcznik nowoczesnego webdevelopera, Gasston Peter, HELION, 2015, sygn. 11134z

   

  2. Etyka w administracji publicznej, wyd.4, Pietrzykowski Tomasz, Bogucka Iwona, Wolters Kluwer, 2015, sygn. 11125z

   

  3. Grabież ołtarza Wita Stwosza, Waltoś Stanisław, Wolters Kluwer, 2015, sygn. 11127z

   

  4. Kodeks pracy. Komentarz, Żołyński Janusz (red.), ODDK, 2016, sygn. 11133z

   

  5. Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych, rola ukrytego kapitału ludzkiego, Janicki Wojciech, UMCS, 2015, sygn. 11135z

   

  6. Norwegia - zarys systemu ustrojowego, Grzybowski Marian, Uniwersytet Jagielloński, 2015, sygn. 11132z

   

  7. Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości w stronę standardu europejskiego, Grzelak Agnieszka, SGH, 2015, sygn. 11122z

   

  8. Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską, wyd.9, Wojcik Krystyna, Wolters Kluwer, 2015, sygn. 11136z

   

  9. Prawo administracyjne - zbiór przepisów, wyd. 25, Wolters Kluwer, 2015, sygn. 11130z

   

  10. Przemiany funkcjonowania sektora usług, Zioło Zbigniew (red.), Rachwał Tomasz (red.), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2015, sygn. 11121z

   

  11. Renual. Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, Wierzbowski Marek (red.), Kraczkowski Andrzej (red.), C.H.BECK, 2015, sygn. 11137z

   

  12. Skuteczność prawa europejskiego. Zarys teorii i praktyki, Gontarski Waldemar, Grabowska Genowefa, Kalinowski Marek, Sobczak Jacek, EWSPA, 2015, sygn. 11123z

   

  13. Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw, Rollnik-Sadowska Ewa, Gagacka Maria, Urbaniak Bogusława, Piekutowska Agnieszka, Żyra Joanna, Gładzicka-Janowska Alina, Kaliszczak Lidia, Sobolewska-Poniedziałek Ewa, Niewiadomska Anna, CEDEWU, 2015, sygn. 11128z

   

  14. Struktury regionalne Francji, Dorocki Sławomir, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2015, sygn. 11124z

   

  15. System ochrony praw człowieka w RP, Zięba-Załucka Halina (red.), Uniwersytet Rzeszowski, 2015, sygn. 11142z

   

  16. Ubóstwo a postęp. Ubóstwo na świecie, fakty i mity, Lal Deepal, Zysk i S-ka, 2015, sygn. 11141z

   

  17. Ustawa o cudzoziemcach/The Act on foreigners/Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/The Act on the acquisition of immovable properties by foreigners,  C.H.BECK, 2015, sygn. 11126z

   

  18. Vikor Orbán, jeden obóz, jeden sztandar, jeden wódz, Debreczeni József, Wydawnictwo Akurat, 2015, sygn. 11129z

   

  19. Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa, Mroczka Kamil, ELIPSA, 2015, sygn. 11138z

   

  20. Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, wyd.3, Ryszard Stemplowski, Scholar, 2015, sygn. 11131z

   

  21. EU democracy promotion and the Arab Spring. International cooperation and authoritarianism, Van Hüllen Vera, 2015, Palgrave Macmillan, 2015, sygn. 11140z

   

  22. EU foreign policy towards Latin America, Dominguez Roberto, Palgrave Macmillan, 2015, sygn. 11098z

   

  23. Global alert. The rationality of modern Islamist terrorism and the challenge to the liberal democratic world, Boaz Ganor, Columbia University Press, 2015, sygn. 11139z

   

  24. Hostile intent and counter-terrorism : human factors, theory and application, Stedmon Alex (red.), Lawson Glyn (red.), Ashgate, 2015, sygn. 11120z

   

  25. Srebrenica in the aftermath of genocide, Nettelfield Lara J., Wagner Sarah E. (red.), Cambridge University Press, 2015, sygn. 11119z

   

   

  Zobacz więcej:

   

   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: