close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

   

  czerwcu 2014 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

   

   

  1. E-administacja : szanse i zagrożenia, Stanisławski Tadeusz (red.), Przywora Bogusław (red.), Jurek Łukasz (red.), Wydawnictwo KUL, 2013, sygn. 10567z.

   

  1. Atrakcyjność inwestycji regionów Polski na tle Unii Europejskiej, Godlewska-Majkowska Hanna (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013, sygn. 10568z.

   

  1. Granice europejskości : analiza aksjologiczno-politologiczna, Stefański Ryszard, Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2014, sygn. 10569z.

   

  1. Postradzieckie państwa Azji Centralnej : historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo, Kłaczyński Robert, Sadowska Edyta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, sygn. 10573z.

   

  1. Włączenie celów polityki wodnej UE do WPR: częściowy sukces, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014, sygn. 13688.

   

  1. The European Commission 1973-86 : history and memories of an institution, ed. Eric Bussiere [et al.] in collaboration with Elisabeth Palmero, foreword by J. M. Barroso, European Commission, Publications Office of the European Union, 2014, sygn. 13687.

   

  1. Comitology : Hijacking European Power?, Gueguen Daniel, PACT European Affairs, Europolitics, 2013, sygn. 10582z.

   

  1. 25 lat wolności, oprac. Andrzej Kaczyński, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2014, sygn. 13684, 13683.

   

  1. System partyjny Mołdawii w latach 1989-2009, Sikora-Gaca Małgorzata, Wydawnictwo TAKO, 2013, sygn. 13686.

   

  1. Raport Polskiego Przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej : lipiec 2012 – czerwiec 2013 = Report of the Polish Presidency of the Visegrad Group : July 2012 – June 2013, [red. Piotr Bajda], Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2013, sygn. 13685.

   

  1. Wizyty w Rzeczypospolitej Polskiej Głów Państw, Szefów Rządów oraz Ministrów Spraw Zagranicznych = Visits to the Republic of Poland by Heads of State, Heads of Government and Ministrers of Foreign Affairs, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Protokół Dylopmatyczny, 2014, sygn. 13689, 13960.

   

  1. Wnioski z prac Komisji Europejskiej nad systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), Europejski Trybunał Obrachunkowy, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014, sygn. 13691.

   

  1. Joint Research Centre : The European Commission’s in-house science service, European Commission, Publications Office of the European Union, 2014, sygn. 13692.

   

  1. Zasoby i tempo rozwoju kapitału ludzkiego w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2010, Kupczyk Radosław, Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2013, sygn. 10566z.

   

  1. System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, Fiszer Józef M., Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013, sygn. 10570z.

   

  1. System euroatlantycki w świetle agendy bezpieczeństwa Unii Europejskiej w Stanów Zjednoczonych, Olszewski Paweł, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013, sygn. 10571z.

   

  1. Polska w Unii Europejskiej : wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa w działalności edukacyjno-wychowawczej, Kwiasowski Zbigniew (red.), Campion Magdalena (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, sygn. 10527z.

   

  1. Proces podtrzymywania tożsamości narodowej współczesnych migrantów polskich w przestrzeni Internetu : (na przykładzie Wielkiej Brytanii i Irlandii 2004-2011), Bierzyńska-Sudoł Magdalena, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013, sygn. 10575z.

   

  1. Bezpieczeństwo RP : wczoraj i dziś, Śliwa Michał (red. nauk.), Żebrowski Andrzej (red.), Kłaczyński Robert (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, sygn. 10574z.

   

  1. Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, monografia wielu autorów pod red. naukową J. Pawła Gieorgicy, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa, 2014, sygn. 10565z.

   

  1. Religion and politics in post-socialist Central and Southeastern Europe : challenges since 1989, ed. by Sabrina P. Ramet, Palgrave Macmillan, 2014, sygn. 10577z.

   

  1. Geopolitics and expertise : knowledge and authority in European diplomacy, Kuus Merje, Wiley Blackwell, 2014, sygn. 10578z.

   

  1. Chechnya’s secret wartime diplomacy : Aslan Maskhadov and the Quest for a peaceful resolution, Akhmadov Ilyas, Daniloff Nicholas, Semenov Anatoly (tł.), Palgrave Macmillan, 2013, sygn. 10581z.

   

  1. Geopolitical change, grand strategy and European security : The EU-NATO conundrum in perspective, Simón Luis, Palgrave Macmillan, 2013, sygn. 10580z.

   

  1. The European Union’s Mediterranean policy: model or muddle? : A new institutionalist perspective, Knio Karim, Palgrave Macmillan, 2013, sygn. 10579z.

   

  1. China’s changing competitiveness : shaking up or waking up the European Union?, edited by Agnieszka McCaleb, Warsaw School of Economics Press, 2014, sygn. 10576z.

   

   

   

  Zobacz więcej:

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: