close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

  W marcu 2015 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

  1. The Ultimate EU Test Book: Administrator (AD) Edition 2015, Baneth Andras, John Happer Publishing, 2014, sygn. 10943z.
  2. The Ultimate EU Test Book: Assistant (AST) Edition 2015, Baneth Andras, John Happer Publishing, 2014, sygn. 10941z.
  3. European integration and transformation in the Western Balkans: Europeanization or business as usual?, Elbasani Arolda (ed.), Routledge, 2013, sygn. 10836z.
  4. Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej: problemy prawnoadministracyjne. T. 1, praca zbiorowa pod red. Janusza Sługockiego, Presscom, 2014 , sygn. 10881z.
  5. Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej: problemy prawnoadministracyjne. T. 2, praca zbiorowa pod red. Janusza Sługockiego, Presscom, 2014 , sygn. 10882z.
  6. Orzeł i Półksiężyc: 600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji: zbiór tekstów źródłowych, Kołodziejczyk Dariusz (red.), Balcer Adam (oprac.), Królikowska Natalia (oprac.), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2014, sygn. 13765.
  7. Polska na drodze do reformowanej strefy euro, Pietrzykowski Maciej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014, sygn. 10883z.
  8. Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej, Verluise Pierre, Kłopotowski Ludwik (tł.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, sygn. 10884z.
  9. Konstytucja Republiki Mołdawii, Zdaniuk Bartłomiej (wstęp i tł.), Wydawnictwo Sejmowe, 2014, sygn. 13759.
  10. Polska dyplomacja z Polonią i dla Polonii, Kozłowska Iwona (red.), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015, sygn. 13760.
  11. Europe in the New Middle East: opportunity or exclusion?, Youngs Richard, Oxford University Press, 2014, sygn. 10890z.
  12. Reporting the EU: news, media and the European institutions, Lloyd John, Marconi Cristina, I.B. Tauris & Co., 2014, sygn. 10939z.
  13. Making European Muslims: religious socialization among young Muslims in Scandinavia and Western Europe, Sedgwick Mark (ed.), Routledge, 2015, sygn. 10934z.
  14. How Europe shapes British public policy, Morphet Janice, Policy Press, 2014, sygn. 10886z.
  15. Poland and Spain in contemporary world, Mizerska-Wrotkowska Małgorzata (ed.), Orella Martinez Jose Luis (ed.), Schedas, 2014, sygn. 10885z.
  16. The EU and the Israeli-Palestinian conflict, 1971-2013: in pursuit of a just peace, Persson Anders, Lexington Books, 2015, sygn. 10887z.
  17. Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej: organizacja, polityka, ministrowie, Długołęcki Piotr (red.), Szczepanik Krzysztof (red.), Polski Instytut Dyplomacji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa, 2014, sygn. 13757.
  18. Which policy for Europe? Power and conflict inside the European Commission, Hartlapp Miriam, Metz Julia, Rauh Christian, Oxford University Press, 2014, sygn. 10888z.
  19. Islam and the European empires, Motadel David (ed.), Oxford University Press, 2014, sygn. 10889z.
  20. Employment and social developments in Europe 2014, European Commission, 2015, sygn. 13758.
  21. Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Tereszkiewicz Piotr, Wolter Kluwer SA, 2015, sygn. 10916z.
  22. O pułapkach emigracyjnej lekkości: doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych, Cekiera Rafał, Zakład Wydawniczy Nomos, 2014, sygn. 10915z.
  23. Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej: polityka – kultura – społeczeństwo, Kuczyński Ernest (red.), Tomczyk Michał (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, sygn. 10914z.
  24. My, Europa i świat, Klaus Vaclav, Różewicz Julia (tł.), Afera, 2014, sygn. 10912z.
  25. Na niemieckim pograniczu, Michalkiewicz Stanisław, Wydawnictwo von borowiecky, 2015, sygn. 10913z.
  26. Koniec Unii Europejskiej?, Zielonka Jan, Gołębiowska Elżbieta (tł.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014, sygn. 10909z.
  27. Legitymizacja prawa Unii Europejskiej: legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyjna?, Jedlecka Wioletta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, sygn. 10908z.
  28. Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Fazlagić Jan, Difin, 2014, sygn. 10906z.
  29. Europejska Unia Bankowa, Zaleska Małgorzata (red. nauk.), Difin, 2015, sygn. 10905z.
  30. Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska: Polska, Słowacja, Węgry, Kołaczek Małgorzata, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, sygn. 10904z.
  31. Demokracja lokalna w państwach Europy, Izolda Bokszczanin (red. nauk.), Mirska Andżelika (red. nauk.), Dom Wydawniczy Elipsa, 2014, sygn. 10903z.
  32. Cywilizacja europejska: różnorodność i podziały. T. 3, Koźmiński Maciej (red.), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Collegium Civitas, 2014, sygn. 10902z.
  33. Geopolitics, development and national security: Romania and Moldova at the crossroads, Vaduva Sebastian (red.), Thomas Andrew R. (red.), Springer, 2015, sygn. 10892z.
  34. European Union delegations in EU foreign policy: a diplomatic service of different speeds, Austermann Frauke, Palgrave Macmillan, 2014, sygn. 10895z.
  35. The European Union and South East Europe: the dynamics of Europeanisation and multi-level governance, Taylor Adrew, Geddes Andrew, Lees Charles, Routledge, 2013, sygn. 10896z.
  36. System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy, Fiszer Józef M. [i in.], Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014, sygn. 10926z.
  37. The role of experts in international and European decision-making processes: advisors, decision makers or irrelevant actors?, Ambrus Monika (ed.), Arts Karin (ed.), Hey Ellen (ed.), Raulus Helena (ed.), Cambridge University Press, 2014, sygn. 10945z.
  38. Eurojihad: patterns of islamist radicalization and terrorism in Europe, Rabasa Angel, Benard Cheryl, Cambridge University Press, 2015, sygn. 10944z.
  39. Central and East European politics: from communism to democracy, Wolchik Sharon L. (ed.), Curry Jane Leftwich (ed.), Rowman & Littlefield, cop. 2015, sygn. 10938z.

  Zobacz więcej:

   

   

   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: