close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

  W listopadzie 2014 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

  1. Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1, Rymarczyk Jan (red.), Domiter Małgorzata (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, sygn. 10729z.

   

  1. Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2, Rymarczyk Jan (red.), Domiter Małgorzata (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, sygn. 10730z.

   

  1. The tragedy of the European Union : disintegration or revival?, Soros George, Schmitz Gregor Peter, Public Affairs, 2014, sygn. 10762z.

   

  1. The trouble with Europe : Why the EU isn’t working? How it can be reformed? What could take its place?, Bootle Roger, Nocholas Brealey Publishing, 2014, sygn. 10763z.

   

  1. Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei “tureckiego modelu” demokracji, Kaczorowski Karol, Wydawnictwo Libron, 2014, sygn. 10797z.

   

  1. Europejska scena partyjna i jej aktorzy, Pacześniak Anna (red. nauk.), Wiszniowski Robert (red. nauk.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, sygn. 10782z.

   

  1. How the EU really works, Costa Olivier, Brack Nathalie, Ashgate, 2014, sygn. 10764z.

   

  1. Northern Ireland and the European Union : The dynamics of a changing relationship, Murphy Mary C., Manchester University Press, 2014, sygn. 10760z.

   

  1. Fundusze UE 2014-2020, Gwizda Michał. Kosewska-Kwaśny Magdalena, Żółciński Szymon, Wydawnictwo C.H.Beck, 2014, sygn. 10785z.

   

  1. Europejska inicjatywa obywatelska : przewodnik. Nowe prawo przysługujące obywatelom UE. Ty też możesz mieć wpływ na prawo UE!, Komisja Europejska, 2014, sygn. 13723.

   

  1. Russia vs. the EU : the competition for influence in Post-Soviet states, Tolstrup Jakob, First Forum Press, 2014, sygn. 10766z.

   

  1. Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Domańska Monika, Wolters Kluwer, 2014, sygn. 10786z.

   

  1. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych?, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, sygn. 13722.

   

  1. The European Union and the euro : How to deal with a currency built on dreams, Geeroms Hans, Ide Stefaan, Naert Frank, Intersentia, 2014, sygn. 10761z.

   

  1. International law and the Arctic, Byers Michael with James Baker, Cambridge University Press, 2013, sygn. 10765z.

   

  1. Europa : burzliwy i potężny kontynent, Giddens Anthony, Siara Olga (tł.), PWN, 2014,
   sygn. 10823z.

   

  1. Thirty years since the opening-up in China : changes in growth mode, structure and system, Jiang Xiaojuan, Chou Ting-jui (tł.), Jie Yun (tł.), People’s Publishing House, 2009, sygn. 13728.
  2. EU transport in figures : statistical pocketbook 2014, European Commission, 2014,
   sygn. 13732.

   

  1. EU energy in figures : statistical pocketbook 2014, European Commission, 2014,
   sygn. 13729.

   

  1. Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku, Sadowska Elżbieta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, sygn. 10780z.

   

  1. Bośnia i Hercegowina : etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania, Muś Jan, Wydawnictwo KUL, 2013, sygn. 10810z.

   

  1. Employment policy beyond the crisis, European Commission, 2014, sygn. 13739.

   

  1. Thinking about Europe : Jean Monnet support to European studies, European Commission, 2014, sygn. 13736.

   

  1. Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe : rozwój, struktury, funkcje, Kosowska-Gąstoł Beata, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, sygn. 10784z.

   

  1. Modernisation of higher education in Europe : access, retention and employability 2014, European Commission, 2014, sygn. 13734.

   

  1. Key data on early childhood education and care in Europe, European Commission, 2014, sygn. 13735.

   

  1. Sprawozdanie roczne 2013, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, 2014, sygn. 13737.

   

  1. Financing schools in Europe : mechanisms, methods and criteria in public funding, European Commission, 2014, sygn. 13733.

   

  1. Eurostat regional yearbook 2014, sygn. 13738.

   

  1. The EU in the world 2014 : a statistical portrait, Eurostat, 2014, sygn. 13724.

   

  1. Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wojnicki Jacek, Difin, 2014, sygn. 10781z.

   

  1. Europeizacja prawa finansowego : wybrane zagadnienie, Błażuk Katarzyna (red. nauk.), Czernicki Przemysław (red. nauk.), Krzemińska Iwona (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, sygn. 10783z.

   

  1. Czy EFRR jest skutecznym narzędziem finansowania projektów bezpośrednio wspierających różnorodność biologiczną w ramach unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.?, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, sygn. 13726.

   

  1. Wsparcie UE na rzecz odbudowy Haiti po trzęsieniu ziemi, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, sygn. 13727.

   

  1. Skuteczność wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rybackiego na rzecz rozwoju akwakultury, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, sygn. 13725.

   

   

  Zobacz więcej:

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: