close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

  W lutym 2015 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

   

  1. Autobiographies of transformation: lives in Central and Eastern Europe, Keen Mike F. (ed.), Mucha Janusz L. (ed.), Routledge, 2014, sygn. 10835z.
  2. Skutki czynności procesowych: w świetle standardów europejskich, Gil Damian (red.), Wydawnictwo KUL, 2014, sygn. 10874z.
  3. Wewnętrzne uwarunkowania aktywności międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej i jej relacji z Unią Europejską, Zamęcki Łukasz, Borkowski Paweł Janusz, Wróbel Anna, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2013,
   sygn. 10875z.
  4. Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Bernaczyk Michał, Wydawnictwo Sejmowe, 2014, sygn. 10876z.
  5. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego, Śmigerska-Belczak Iwona, Wydawnictwo MADO, 2014, sygn. 10877z.
  6. Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku: ujęcie geopolityczne, Tymanowski Józef (red. nauk.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, sygn. 10868z.
  7. Lobbing a wyzwania regionalne w Unii Europejskiej, Mrozowska Sylwia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, sygn. 10870z.
  8. Jak zostałem Europejczykiem, Guetta Bernard, Michnik Adam (wstęp), Hedemann Oskar (tł.), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014, sygn. 10907z.
  9. Zwrotnik Ukraina, Andruchowycz Jurij (red.), Wydawnictwo Czarne, 2014, sygn. 10865z.
  10. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, Kitler Waldemar (red. nauk.), Marszałek Maciej (red. nauk.), Akademia Obrony Narodowej, 2014, sygn. 10867z.
  11. Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, Hofman Iwona (red.), Maguś Justyna (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, sygn. 10866z.
  12. Cultural overstretch? Differences between old and new member states of the EU and Turkey, Gerhards Jurgen, Routledge, 2007, sygn. 10838z.
  13. Europejskie prawo handlu elektronicznego: mechanizmy regulacji usług społeczeństwa informacyjnego, Polański Przemysław P., Wydawnictwo C.H.Beck, 2014, sygn. 10861z.
  14. Wyspy Unii Europejskiej: bogactwo czy balast?, Żelichowski Ryszard (red.), Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014, sygn. 10860z.
  15. Polityczne tło kryzysu w Europie na początku XXI wieku: kontrowersje wokół diagnozy i prognozy, Kłusak Miron, Wydawnictwo Akademickie AMW, 2014, sygn. 10859z.
  16. Polska na drodze do reformowanej strefy euro, Pietrzykowski Maciej, Wydawnictwo Naukowe, 2014, sygn. 10858z.
  17. Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, Osiński Joachim (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014, sygn. 10857z.
  18. The new member states and the European Union: foreign policy and europeanization, Baun Michael (ed.), Marek Dan (ed.), Routledge, 2013, sygn. 10837z.
  19. Konstytucja sportu w Unii Europejskiej, Rischka-Słowik Beata, Wydawnictwo C.H.Beck, 2014, sygn. 10856z.
  20. European Union direct investment in China: characteristics, challenges and perspectives, Bulcke Daniel van den, Zhang Haiyan, Esteves Maria do Ceu, Routledge, 2014, sygn. 10833z.
  21. Opodatkowanie dotacji unijnych, Supera-Markowska Maria, Espol, 2014, sygn. 10864z.
  22. Struktury militarne NATO 1949-2013, Zarychta Stanisław, Bellona, 2013, sygn. 10863z.
  23. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, Kaliszuk Ewa (red. nauk.), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014, sygn. 10862z.
  24. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce, Kozłowski Artur R. (red. nauk.), Polak Ewa (red. nauk.), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2014, sygn. 10911z.
  25. European Union and new regionalism: competing regionalism and global governance in a post-hegemonic era, Telo Mario (ed.), Ashgate, 2014, sygn. 10847z.
  26. Youth immigrants in the European labour markets: strategies and facts, Oğuz Gönül, LAP Lambert Academic Publishing, 2014, sygn. 10851z.
  27. The impact of European Employment Strategy in Greece and Portugal: Europeanization in a world of neglect, Zartaloudis Sotirios, Palgrave Macmillan, 2014, sygn. 10849z.
  28. EU foreign policy, transitional justice and mediation: principle, policy and practice, Davis Laura, Routledge, 2014, sygn. 10834z.
  29. The Slovenian citizenship regime: between nationalist and European routes, Dezelan Tomaz, LAP Lambert Academic Publishing, 2014, sygn. 10850z.
  30. European integration and transformation in the Western Balkans: europeanization or business as usual?, Elbasani Arolda (ed.), Routledge, 2013, sygn. 10836z.

   

  Zobacz więcej:

   

   

   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: