close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

   

  sierpniu 2014 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

   

  1. Rozszerzenie Unii 2004: Komisarz Verheugen o kulisach historycznych decyzji, Orzechowski Marek, Verheugen Gunter, Bellona, 2014, sygn. 10640z.

   

  1. Strongman u szczytu władzy: Władimir Putin i walka o Rosję, Roxburgh Angus, Domagała Marcin (tł.), Grupa Wydawnicza Foksal, 2014, sygn. 10632z.

   

  1. Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO, Kośmider Tomasz (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014, sygn. 10635z.

   

  1. Poland in the modern world: beyond martyrdom, Prter-Szucs Brian, Wiley Blackwell, 2014, sygn. 10665z.

   

  1. Austerity Ireland: the failure of Irish capitalism, Allen Kieran, Boyle Brian O’, Pluto Press, 2013, sygn. 10664z.

   

  1. Praktyczny wymiar demokracji lokalnej : podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, Kołomycew Anna (red.), Kotarba Bogusława (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, sygn. 10636z.

   

  1. Poland’s EU-Council Presidency under Evaluation: navigating Europe through Stormy Waters, Karolewski Ireneusz Paweł (red.), Mehlhausen Thomas (red.), Nomos, 2014,
   sygn. 10661z.

   

  1. Bałkany na Ukrainie: Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku, Lipiński Wojciech (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, sygn. 10637z.

   

  1. Proces integracji Chorwacji z Unią Europejską, Puszczewicz Agnieszka, Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2013, sygn. 10638z.

   

  1. Przepustka do Europy, Zakrocki Maciej, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2014, sygn. 10639z.

   

  1. How Poland has changed. 10 years of Poland in EU : Project Co-Funded by European Funds, Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, 2014, sygn. 13701.

   

  1. Promocja regionów w warunkach integracji europejskiej: zarys problematyki, Kasińska-Metryka Agnieszka (red.), Pastuszka Sławomir (red.), Wyd. Adam Marszałek, 2014,
   sygn. 10628z

   

  1. Przyszłość Europy. Polska perspektywa, Tereszkiewicz Filip (red.), Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014, sygn. 10629z.

   

  1. Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej, Delong Marek, Żarna Krzysztof, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, sygn. 10625z.

   

  1. Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Kosikowski Cezary, Wolters Kluwer, 2014, sygn. 10633z.

   

  1. Ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, sygn. 13703.

   

  1. Główne Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską, Kusztal Aleksandra, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014, sygn. 10634z.

   

  1. Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, Piechowicz Michał, Wydawnictwo MADO, 2013, sygn. 10630z.

   

  1. Europe is still possible: political adventures in the 21st century, Rodrigues Maria Joao, Xlibris Publishing, 2013, sygn. 10659z.

   

  1. Polityka zagraniczna „nowej” Turcji. Implikacje dla partnerstwa transatlantyckiego, Wódka Jakub, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013, sygn. 10631z.

   

  1. Wybory w Polsce 1989-2011, Piasecki Andrzej Konrad, Arcana, 2012, sygn. 10627z.

   

  1. Originality in EU Copyright : Full Harmonization through Case Law, Rosati Eleonora, Edward Elgar, 2013, sygn. 10660z.

   

  1. Europeizacja polskich partii politycznych, Pacześniak Anna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014, sygn. 10656z.

   

  1. Polska na globalnej szachownicy, Balcer Adam, Wóycicki Kazimierz, Wyd. Poltext, 2014, sygn. 10651z.

   

  1. The Albanians: a modern history, Vickers Miranda, I.B. Tauris, 2014, sygn. 10673z.

   

  1. Skrępowany olbrzym: ostatnia szansa Europy, Schulz Martin, MUZA S.A., 2014,
   sygn. 10652z.

   

  1. Smak zmiany: nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej, Goszczyński Wojciech, Wyd. Naukowe Scholar, 2014, sygn. 10653z.

   

  1. System medialny Islandii, Pokrzycka Lidia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, sygn. 10654z.

   

  1. Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, Jarząbek Jarosław (red.), Szyszlak Tomasz (red.), Nomos, 2014, sygn. 10642z.

   

  1. Sytuacja społeczna muzułmanów w Wielkiej Brytanii, Wilk-Jakubowski Grzegorz, Nomos, 2013, sygn. 10643z.

   

  1. The European Union and the Republic of Korea : a statistical portrait, European Commission, 2012, sygn. 13698.

   

  1. Parlament ANTYeuropejski, Migalski Marek, The Facto, 2014, sygn. 10644z.

   

  1. Developing anti-discrimination law in Europe: the 28 EU member state, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey compared, Chopin Isabelle, European Commission, 2013, sygn. 13693.

   

  1. Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego, Faliszek Krystyna, Libor Grzegorz, Muster Rafał, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, sygn. 10649z.

   

  1. Polityka zagraniczna Holandii w latach 1945-2012, Kołek Paweł, MADO, 2013, sygn. 10650z.

   

  1. The battle for Europe : how an elite hijacked a continent and how we can take it back, Fazi Thomas, Pluto Press, 2014, sygn. 10666z.

   

  1. Projekt „Polska” : Silne i bezpieczne państwo? : praca naukowo-badawcza, Anna Antczak-Barzan (red.), Vizja Press&IT, 2014, sygn. 10641z.

   

  1. Amsterdam: historia najbardziej liberalnego miasta na świecie, Shorto Russell, Wydawnictwo Magnum, 2013, sygn. 10655z.

   

  1. Fundusze europejskie w teorii i praktyce : edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Sikora-Gaca Małgorzata (red.), Kosowska Urszula (red.), Difin, 2014, sygn. 10623z.

   

  1. Bałkany wyobrażone, Todorova Maria, Budzińska Magdalena (tł.), Wydawnictwo Czarne, 2014, sygn. 10626z.

   

  1. Kształtowanie się europejskiego nadzoru bankowego – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w zmieniających się warunkach, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, sygn. 13710.

   

  1. Organizowanie związków zawodowych w Europie : badania i praktyka, Czarzasty Jan
   (red. nauk.), Mrozowicki Adam (red.), Wyd. Naukowe Scholar, 2014, sygn. 10648z.

   

  1. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Skolimowska Anna, CeDeWu, 2014, sygn. 10645z.

   

  1. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro, Stawska Joanna, Uniwersytet Łódzki, 2014, sygn. 10646z.

   

  1. Polska europejska czy narodowa?, Jarosz Maria (red.), Oficyna Naukowa, 2014,
   sygn. 10647z.

   

  1. System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Trojanowska-Strzęboszewska Monika (red. nauk.), ASPRA-JR, 2014, sygn. 10678z.

   

  1. Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – czy osiągnięto dobre rezultaty?, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, sygn. 13709.

   

  1. The Good Society : a comparative study of Denmark and Switzerland, Christoffersen Henrik [et al.], Springer, 2014, sygn. 10669z.

   

  1. Czy Komisja w sposób skuteczny zarządzała włączeniem wsparcia powiązanego z produkcją do system płatności jednolitych?, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, sygn. 13708.

   

   

   

  Zobacz więcej:

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: