close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

  W sierpniu 2015 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

   

   

  1. Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu: perspektywa nowych państw członkowskich, Małuszyńska Ewa (red. nauk.), Musiałkowska Ida (red. nauk.), Mazur Grzegorz (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015, sygn.  11042z.

   

  1. Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej: diagnoza i perspektywy, Tendera-Właszczuk Helena (red. nauk.), Difin, 2015, sygn. 11038z.

   

  1. Od Mečiara do Dziurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002, Żarna Krzysztof, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, sygn. 11039z.

   

  1. Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Modrzyńska Joanna, Wydawnictwo MADO, 2014, sygn. 11035z.

   

  1. Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej, Szluz Beata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, sygn. 11036z.

   

  1. Polski samorząd terytorialny: europejskie standardy i krajowa specyfika, Lutrzykowski Alfred (red. nauk.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, sygn. 11037z.

   

  1. Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Czyżewski Andrzej (red. nauk.), Klepacki Bogdan (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, sygn. 11050z.

   

  1. Europejski model społeczny: zagadnienia modernizacji instytucjonalnej, Lissowski Olgierd, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, sygn. 11043z.

   

  1. Transformacja administracji publicznej w Polsce: od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej, Lipska-Sondecka Agnieszka, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015, sygn. 11044z.

   

  1. Ekonomiczno-finansowe konteksty integracji europejskiej, Dziuba-Burczyk Alicja (red.), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2014, sygn. 11049z.

   

  1. Poradnik dla misji dyplomatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Protokół Dyplomatyczny, 2015, sygn. 13790.

   

  1. Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności: aktualny stan i wyzwania, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, 2015, sygn. 13797.

   

  1. Wyzwania dla polityki zagranicznej RP wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów: (2015-2020 i po 2020 roku), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Ameryki, 2015, sygn. 13792.

   

  1. Dyplomacja publiczna: raport 2013-2014, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, 2015, sygn. 13798.

   

  1. Strangers no more: immigration and challenges of integration in North America and Western Europe, Alba Richard, Foner Nancy, Princeton University Press, 2015, sygn. 11059z.

   

  1. Fuels paradise: seeking energy security in Europe, Japan and the United States, Duffield John S., Johns Hopkins University Press, 2015, sygn. 11052z.

   

  1. Comparative politics and government of the Baltic states: Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st century, Auers Daunis, Palgrave Macmillan, 2015, sygn. 11053z.

   

  1. Institutional and policy change in the European Parliament: deciding on freedom, security and justice, Ripoll Servent Ariadna, Palgrave Macmillan, 2015, sygn. 11054z.

   

  1. The EU and the non-proliferation of nuclear weapons: strategies, policies, actions, Blavoukos Spyros (red.), Bourantonis Dimitris (red.), Portela Clara (red.), Palgrave Macmillan, 2015, sygn. 11055z.

   

  1. European integration and the problem of the state: a critique of the bordering of Europe, Borg Stefan, Palgrave Macmillan, 2015, sygn. 11056z.

   

  1. Populist parties in Europe: agents of discontent?, Kessel Stijn van, Palgrave Macmillan, 2015, sygn. 11057z.

   

  1. Coercive diplomacy of NATO in Kosovo, Bytyçi Enver, Cambridge Scholar Publishing, 2015, sygn. 11058z.

   

  1. Countering terrorism in Britain and France: institutions, norms and the shadow of the past, Foley Frank, Cambridge University Press, cop. 2013, sygn. 11061z.

   

  1. The crisis of social democracy in Europe, Keating Michael (red.), McCrone David (red.), Edinburgh University Press, 2015, sygn. 11060z.

   

  1. The EU and member state building: European Foreign Policy in the Western Balkans, Keil Soeren (red.), Arkan Zeynep (red.), Routledge, 2015, sygn. 11064z.

   

  1. Saving Europe: anatomy of a dream, Bastasin Carlo, Brookings Institution Press, 2015, sygn. 11067z.

   

  1. Culture and sustainability in European cities: imagining Europolis, Hristova Svetlana (red.), Dragićević-Šešic Milena (red.), Duxbury Nancy (red.), Routledge, 2015, sygn. 11065z.

   

  1. Italy’s foreign policy in the twenty-first century: a contested nature?, Marchi Balossi-Restelli Ludovica (red.), Whitman Richard G. (red.) Edwards Geoffrey (red.), Routledge, 2015, sygn. 11066z.

   

  1. The European Defence Agency: arming Europe, Karampekios Nikolaos (red.), Oikonomou Iraklis (red.), Routledge, 2015, sygn. 11063z.

   

  1. Transforming the transformation? The East European radical right in the political process, Minkenberg Michael (red.), Routledge, 2015, sygn. 11062z.

   

  1. Northern Europe and the making of the EU’s Mediterranean and Middle East policies: normative leaders or passive bystanders?, Behr Timo (red.), Tiilikainen Teija (red.), Ashgate, 2015, sygn. 11068z.

   

  1. Fear and the making of foreign policy: Europe and beyond, Taras Raymond, Edinburg University Press, 2015, sygn. 11070z.

   

  1. Flashpoint in Ukraine: how the US drive for hegemony risks world war III, Lendman Stephen (red.), Clarity Press, 2014, sygn. 11069z.

   

  1. A European Union with 36 members? Perspectives and risks, Péter Balázs, Center for EU Enlargement Studies, 2014, sygn. 11071z.

   

  1. Freedom, equality, solidarity: thoughts on Europe’s future – from Germany, France and Poland, Birthler Marianne (red.), Verlag Bertelsmann Stiftung, 2014, sygn. 11072z.

   

   

  Zobacz więcej:

   

   

   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: