close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

  We wrześniu 2014 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

   

  1. The Field of Eurocracy : mapping EU actors and professionals, Georgakakis Didier (ed.), Rowell Jay (ed.), Palgrave Macmillan, 2013, sygn. 10674z.

   

  1. Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Aleksandrowicz Tomasz R., Difin, 2014, sygn. 10701z.

   

  1. Mapping youth transition in Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, OOPEC, 2014, sygn. 13700.

   

  1. Sekret „Solidarności” : kobiety, które pokonały komunizm w Polsce, Penn Shana, Antosiewicz Maciej (tł.), Grupa Wydawnicza Foksal, 2014, sygn. 10684z.

   

  1. Polska na poważnie, Żaryn Jan, Partia Media, 2013, sygn. 10683z.

   

  1. Polityka imigracyjna Izraela, Sosnowski Remigiusz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014, sygn. 10682z.

   

  1. Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego : praca zbiorowa, pod red. nauk. Cezarego Kosikowskiego, Temida2, 2013, sygn. 10624z.

   

  1. EU security and justice law : after Lisbon and Stockholm, Arcarazo Diego Acosta (ed.), Murphy Cian C. (ed.), Hart Publishing, 2014, sygn. 10671z.

   

  1. Przewodnik po dyplomacji ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Współpracy Ekonomicznej, 2014, sygn. 13705.

   

  1. Competition law and policy in Japan and the EU, Kameoka Etsuko, Edward Elgar, 2014,
   sygn. 10657z.

   

  1. The Netherlands as an EU member : awkward or loyal partner?, Schout Adriaan (ed.), Rood Jan (ed.), Eleven, 2013, sygn. 10663z.

   

  1. Prawo Unii Europejskiej, Barcik Jacek, Wentkowska Aleksandra, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, sygn. 10675z.

   

  1. The EU, the US and China : towards a new international order?, Men Jing (red.), Shen Wein (red.), 2014, sygn. 10662z.

   

  1. Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej, Waśniewski Krzysztof, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014, sygn. 10676z.

   

  1. Niepewność epoki demokracji, Kołakowski Leszek, Wydawnictwo Znak, 2014, sygn. 10690z.

   

  1. Mój kraj, mój świat, Czarnecki Ryszard, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2014, sygn. 10688z.

   

  1. Kuroń : przewodnik Krytyki Politycznej, Sutowski Michał (red.), Krytyka Polityczna, 2014, sygn. 10681z.

   

  1. Tworzenie kapitału społecznego : postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy : wybrane zagadnienia, red. nauk. Marta Młokosiewicz, Economicus, 2013, sygn. 10686z.

   

  1. Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej, Sobczak Izydor
   (red. nauk.), Wyrzykowska-Antkiewicz Monika (red. nauk.), Wyższa Szkoła Bankowa
   w Gdańsku, 2013, sygn. 10677z.

   

  1. Local agency and peacebuilding : EU and international engagement in Bosnia-Herzegovina, Cyprus and South Africa, Kappler Stefanie, Palgrave Macmillan, 2014, sygn. 10672z.

   

  1. Nowe civil society? Rola Internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego
   w Polsce
   , Dorenda-Zaborowicz Marta, Wydawnictwo MADO, 2014, sygn. 10687z.

   

  1. Anarchosyndykalizm w Europie : teoria i praktyka, Drabiński Maciej, Oficyna Bractwa Trójka, 2014, sygn. 10689z.

   

  1. Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej
   w Unii Europejskiej
   , Wojtkowska-Łodej Grażyna, Michalski Dariusz, Hawranek Paweł, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014, sygn. 13702.

   

  1. Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty społeczne, Zwiech Patrycja (red. nauk.), Economicus, 2013, sygn. 10685z.

   

  1. The Eurozone Crisis : a constitutional analysis, Tuori Karlo, Tuori Klaus, Cambridge University Press, 2014, sygn. 10668z.

   

  1. Światowe kultury biznesu, Tomalin Barry, Nicks Mike, Pszkit Anna (tł.), Bellona, 2014,
   sygn. 10622z.

   

  1. Handel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym : granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym, Roszak Michał, Wolters Kluwer, 2014, sygn. 10679z.

   

  1. European agencies in between institutions and member states, Everson Michelle (ed.), Monda Cosimo (ed.), Vos Ellen (ed.), Wolters Kluwer, 2014, sygn. 10658z.

   

  1. Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym, Doman Małgorzata, Doman Ryszard, Difin, 2014, sygn. 10702z.

   

  1. Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Krasuska Magdalena, Wiedza i Praktyka, 2014, sygn. 10703z.

   

  1. The foreign policy of the European Union, Keukeleire Stephan, Delreux Tom, Palgrave Macmillan, 2014, sygn. 10670z.

   

  1. Prawo Unii Europejskiej : orzecznictwo, Skibińska Ewa, C.H. Beck, 2014, sygn. 10721z.

   

  1. Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014, Szyszkowski Arkadiusz, C.H. Beck, 2014,
   sygn. 10704z.

   

  1. The European Union in Africa : incoherent policies, asymmetrical partnership, declining relevance?, Carbone Maurizio (ed.), Manchester University Press, 2013, sygn. 10667z.

   

  1. Bałkany Zachodnie : między przeszłością a przyszłością, Chmielewski Paweł (red.), Szczesio Sławomir Lucjan (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, sygn. 10713z.

   

  1. Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Pudło Anna, Dom Wydawniczy Elipsa, 2014, sygn. 10693z.

   

  1. Rola unijnych państw neutralnych w kształtowaniu bezpieczeństwa w Europie, Kuźmiak Marta, Dom Wydawniczy Duet, 2013, sygn. 10691z.

   

  1. Plan Marshalla : uwarunkowania i skutki gospodarczo-polityczne, Kowalski Kamil,
   Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, sygn. 10695z.

   

  1. Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej : stan integracji – perspektywy, Stępień-Sporek Anna, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, sygn. 10697z.

   

  1. Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich, Grabowski Radosław, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, sygn. 10698z.

   

  1. Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania, Wojciechowski Sebastian (red.), Potyrała Anna (red.), Difin, 2014, sygn. 10699z.

   

  1. European Union as a global actor, Dyduch Joanna (red.), Michalewska-Pawlak Małgorzata (red.), Murphy Ryan (red.), Oficyna Wyd. Aspra-JR, 2014, sygn. 10706z.

   

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw : komentarz, Bieńkowska Ewa (red.), Mazowiecka Lidia (red.), Wolters Kluwer, 2014, sygn. 10692z.

   

  1. Ameryka : polityka, prawo, społeczeństwo, Lewicki Zbigniew(red.), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2014, sygn. 10694z.

   

  1. Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Wydymus Stanisław
   (red. nauk.), Pera Bożena (red. nauk.), Difin, 2014, sygn. 10725z.

   

  1. Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne, Kozielska Joanna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014, sygn. 10726z.

   

  1. Wojna w świecie współczesnym : uczestnicy, cele, modele, teorie, Reginia-Zacharski Jacek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, sygn. 10707z.

   

  1. Własność intelektualna w sieci, Żak Dariusz (red.), Wydawnictwo KUL, 2014, sygn. 10723z.

   

  1. Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie, Bębas Sylwester (red.), Kielska Elżbieta (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2014,
   sygn. 10712z.

   

  1. Prawo i polityka na wschód od Europy, Kawa-Marszałek Joanna (red. nauk.), Wawrzyński Patryk (red.), Wyd. Adam Marszałek, 2014, sygn. 10705z.

   

  1. Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Górka Marek (red.), Difin, 2014, sygn. 10708z.

   

  1. Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, Kosienkowski Marcin (red. nauk.), Piskorska Beata (red.), Wydawnictwo KUL, 2014, sygn. 10717z.

   

  1. Proces instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Tereszkiewicz Filip, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, 2013, sygn. 10715z.

   

  1. 2008 rok : wojna rosyjsko-gruzińska : wojna która nie wstrząsnęła światem, Matcharashvili Irakli, Benken Przemysław (red.), Wydawnictwo Napolen V, 2013, sygn. 10696z.

   

  1. Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, Sibiga Grzegorz (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, sygn. 10718z.

   

  1. Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej, Doktór-Bindas Kamila, Wydawnictwo Sejmowe, 2013, sygn. 10716z.

   

  1. Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej, Kownacki Tomasz, Dom Wydawniczy Elipsa, 2014, sygn. 10724z.

   

  1. Religia obywatelska jako teoretyczna propozycja integracji politycznej Wspólnoty Europejskiej, Grabowiec Piotr, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, sygn. 10714z.

   

  1. Procesy i procedury demokratyczne w Polsce, Stelmach Andrzej (red. nauk.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, sygn. 10711z.

   

  1. Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Puślecki Zdzisław W. (red. nauk.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, sygn. 10710z.

   

  1. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie : aspekty polityczne i społeczne, Sakson Andrzej (red. nauk.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, sygn. 10709z.

   

  1. Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia
   i perspektywy. T. 1, 10 lat Polski w Unii Europejskiej
   , Kuś Artur (red. nauk.), Szachoń-Pszenny Anna (red. nauk.), Wydawnictwo KUL, 2014, sygn. 10719z.

   

  1. Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia
   i perspektywy. T. 2, 15 lat acquis Schengen w prawi Unii Europejskiej
   , Kuś Artur (red. nauk.), Szachoń-Pszenny Anna (red. nauk.), Wydawnictwo KUL, 2014, sygn. 10720z.

   

   

   

  Zobacz więcej:

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: