close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

  W kwietniu 2015 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

  1. EU enlargement, the clash of capitalisms and the European social dimension, Copeland Paul, Manchester University Press, 2014, sygn. 10879z.
  2. New Cohesion Policy of the European Union in Poland: how it will influence the investment attractiveness of regions in 2014-2020, Ambroziak Adam A. (ed.), Springer, 2014,
   sygn. 10947z.
  3. Transitional and retrospective justice in the Baltic States, Pettai Eva-Clarita, Pettai Vello, Cambridge University Press, 2015, sygn. 10946z.
  4. The agency phenomenon in the European Union: emergence, institutionalization and everyday decision-making, Busuioc Madalina (ed.), Groenleer Martijn (ed.), Trondal Jarle (ed.), Manchester University Press, 2014, sygn. 10880z.
  5. The ERASMUS Phenomenon – symbol of a New European Generation?, Feyen Benjamin (ed.), Krzaklewska Ewa (ed.), Peter Lang Edition, 2012, sygn. 10832z.
  6. The normativity of the European Union, Eriksen Erik O., Palgrave, 2014, sygn. 10878z.
  7. European asylum law and the rights of the child, Smyth Ciara, Routledge, 2014, sygn. 10852z.
  8. The EU’s human rights dialogue with China: quiet diplomacy and its limits, Kinzelbach Katrin, Routledge, 2015, sygn. 10897z.
  9. Cold war Europe: the politics of a contested continent, Golbert Mark, Rowman & Littlefield, 2015, sygn. 10898z.
  10. The Internet and European integration: pro- and anti-EU debates in online news media, Michailidou Asimina, Trenz Hans-Jorg, Wilde Pieter de, Barbara Budrich Publishers, 2014, sygn. 10949z.
  11. Competition law and policy in the EU and UK, Rodger Barry J., MacCulloch Angus, Routledge, 2015, sygn. 10891z.
  12. The European Union as a diplomatic actor, Koops Joachim A. (red.), Macaj Gjovalin (red.), Palgrave Macmillan, 2015, sygn. 10894z.
  13. Poland and EU enlargement foreign policy in transformation, Kaminska Joanna, Palgrave Macmillan, 2014, sygn. 10893z.
  14. Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, Gorynia Marian (red. nauk.), Rudolf Stanisław (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, sygn. 10921z.
  15. Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Marczuk Karina Paulina, Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2014, sygn. 10901z.
  16. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT: polska perspektywa, Namysłowski Roman (red. nauk.), Wolters Kluwer, 2014, sygn. 10917z.
  17. Arbitraż w prawie międzynarodowym, Mik Cezary (red. nauk.), Fitzmaurice Małgorzata [i in.], Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, sygn. 10900z.
  18. Agonia Europy, Zambrano Maria, Fogler Maria (tł.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014, sygn. 10899z.
  19. Wielka Brytania i Wspólnota u progu XXI wieku: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Penier Izabella (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, sygn. 10929z.
  20. Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Pietrucha Jacek (red. nauk.), Żabińska Joanna (red. nauk.), Difin, 2014, sygn. 10930z.
  21. Zmiana polityki rozszerzenia Unii Europejskiej – ujęcie instytucjonalne, Szymański Adam, Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, sygn. 10931z.
  22. Znikająca Europa, Raabe Katharina (red.), Sznajderman Monika (red.), Wydawnictwo Czarne, 2015, sygn. 10932z.
  23. A polyvalent media policy in the enlarged European Union, Klimkiewicz Beata, Jagiellonian University Press, 2014, sygn. 10933z.
  24. Twitter: sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii, Mistewicz Eryk, Wydawnictwo Helion, 2015, sygn. 10928z.
  25. Turcja: geografia wschodzącej potęgi, Bazin Marcel, Tapia Stephane de, Cylwik Ewa (tł.), Majcher Grażyna (tł.), Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2014, sygn. 10927z.
  26. Rządowa koordynacja polityki europejskiej w Polsce: ewolucja systemowa w okresie od aplikacji o członkostwo do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kołodziej Tomasz, Difin, 2012, sygn. 10924z.
  27. Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich: problem konkurencji i wzajemnych relacji, Harasimiuk Dominika E. (red. nauk.), Olszówka Marcin (red. nauk.), Zinkiewicz Andrzej (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, sygn. 10922z.
  28. Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów: uwagi praktyczne, Janicz Małgorzata, Skinder-Pik Monika, Wolters Kluwer, 2015, sygn. 10923z.
  29. Partnerstwo Wschodnie 2009-2014: geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania, Cianciara Agnieszka K., Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014, sygn. 10918z.
  30. Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej: relacje wielostronne i wielopoziomowe, Pavlovic Momcilo (red.), Zaćmiński Andrzej (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014, sygn. 10919z.
  31. Polska w Unii Europejskiej: gospodarka – energetyka – region, Jakubowski Edward (red.), Sługocki Waldemar (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, 2014, sygn. 10920z.
  32. Optymalne wykorzystywanie środków pieniężnych UE. Przegląd horyzontalny dotyczący zagrożeń dla finansowego zarządzania budżetem UE, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014, sygn. 13768.
  33. Obywatel w Radzie Europy i Unii Europejskiej: nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, VII Seminarium Warszawskie, MSZ, 2014, sygn. 13762.
  34. Serce Europy. Polska: przeszłość we współczesności, Davies Norman, Tabakowska Elżbieta (tł.), Wydawnictwo Znak, 2014, sygn. 10925z.
  35. Welcome to the desert of post-socialism: radical politics after Yugoslavia, Horvat Srećko (ed.), Stiks Igor (ed.), Verso, 2015, sygn. 10937z.
  36. The European Council and the Council: new intergovernmentalism and institutional change, Puetter Uwe, Oxford University Press, 2014, sygn. 10948z.
  37. Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, Czornik Katarzyna (red.), Lakom Miron (red.), Stolarczyk Mieczysław (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, sygn. 10952z.

   

  Zobacz więcej:

   

   

   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: