close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

 • Księgozbiór Biblioteki Europejskiej uzupełniany jest systematycznie o nowości książkowe polskie i zagraniczne poświęcone tematyce europejskiej i międzynarodowej. Nowości na bieżąco wyświetlane są w katalogu książek>>

   

  W styczniu 2015 r. księgozbiór biblioteki powiększył się o następujące pozycje:

   

   

   

  1. Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Niewiadomska-Cudak Małgorzata, Vizja Press & IT, 2014, sygn. 10817z.

   

  1. Zbigniew Brzeziński : strateg i mąż stanu, Gati Charles (red.), Carter Jimmy (przedm.), Kuźniar Roman (wstęp), Włoch Renata (tł.), Wydawnictwo Poltext, 2014, sygn. 10813z.

   

  1. Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989-2012), Podolak Małgorzata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, sygn. 10816z.

   

  1. Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne : opowiastki z Polski i Rosji, Ciosek Stanisław, Osiecki Jan (współpr.), Charitonow Ewa (współpr.), Prószyński i S-ka, 2014, sygn. 10821z.

   

  1. Społeczeństwo informacyjne : rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy, Woźniak Michał Gabriel (red.), Uniwersytet Rzeszowski, 2013, sygn. 10820z.

   

  1. Putin’s wars: the rise of Russia’s new imperialism, Herpen Marcel H. van, Rowman & Littlefield, 2014, sygn. 10827z.

   

  1. Poland: emerging innovation leader of the Visegrad Group, Gołębiowska-Tataj Daria, Central and Eastern Europe Development Institute, 2014, sygn. 13751.

   

  1. The structure of ownership in the financial sector across the European Union, Jurek Michał, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2014, sygn. 10853z.

   

  1. Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju, Woźniak Michał Gabriel (red.), Uniwersytet Rzeszowski, 2014, sygn. 10819z.

   

  1. Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych, Kępka Katarzyna, BEL Studio, 2013, sygn. 10818z.

   

  1. Polityka młodzieżowa : wymiar krajowy i europejski, Gąsior-Niemiec Anna, Kołomycew Anna, Kotarba Bogusław, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, sygn. 10811z.

   

  1. Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej, Winiarska-Brodowska Małgorzata, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2014, sygn. 10815z.

   

  1. Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej, Średzińska Joanna, Poczta Walenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2012, sygn. 10814z.

   

  1. Dyplomata na salonach i w politycznej kuchni, Nowak Jerzy M., Bellona, 2014, sygn. 13746.

   

  1. Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce : studium porównawcze, Plak Joanna, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2014, sygn. 10812z.

   

  1. 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : ocena i pespektywy, Latoszek Ewa (red.), Stępniak Andrzej (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, sygn. 13743, 13742.

   

  1. Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej : (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), Forum Inicjatyw Rozwojowych, Hall Aleksander, Czachur Waldemar, Biskup Przemysław, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 2014, sygn. 13745.

   

  1. Instytucje w krajach transformujących się, Szarzec Katarzyna (red.), Baszyński Adam, Piątek Dawid, Global Development Research Group, 2014, sygn. 13750z

   

  1. The mind and body of Europe : a new narrative, Battista Emiliano (ed.), Setari Nocila (ed.), European Union, 2014, sygn. 13744.

   

  1. Emerging powers in the WTO : developing countries and trade in the 21st century, Michalopoulos Constantine, Palgrave Macmillan, 2014, sygn. 10824z.

   

  1. Gender equality and economic independence - part-time work and self-employment : review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States, European Institute for Gender Equality, OOPEC, 2014, sygn. 13748.

   

  1. Skuteczność łączenia dotacji z regionalnych instrumentów inwestycyjnych z pożyczkami z instytucji finansowych w celu wsparcia polityki zewnętrznej UE, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2014, sygn. 13749.

   

  1. Foreign policy analysis : classic and contemporary theory. 2nd ed., Hudson Valerie M., Rowman & Littlefield, 2014, sygn. 10828z.

   

  1. Security and defence policy in the European Union. 2nd ed., Howorth Jolyon, Palgrave Macmillan, 2014, sygn. 10826z.

   

  1. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Masiul Krzysztof, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2014, sygn. 10825z.

   

  1. The Europe dilemma : Britain and the drama of EU integration, Liddle Roger, I.B. Tauris, 2014, sygn. 10845z.

   

  1. China and the EU context : insights for business and investors, Brown Kerry (ed.), Palgrave Macmillan, 2014, sygn. 10844z.

   

  1. Learning from the EU Constitutional Treaty : democratic constitutionalization beyond the nation-state, Crum Ben, Routledge, 2012, sygn. 10843z.

   

  1. Regional development in Northern Europe : peripherality, marginality and border issues, Danson Mike (ed.), Souza Peter de (ed.), Routledge, 2012, sygn. 10842z.

   

  1. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej, Swadźba Stanisław (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, sygn. 10854z.

   

  1. Criminal law and policy in the European Union, Miettinen Samuli, Routledge, 2013,
   sygn. 10841z.

   

  1. EU asylum procedures and the right to an effective remedy, Reneman Marcelle, Hart Publishing, 2014, sygn. 10846z.

   

  1. EU conflict prevention and crisis management : roles, institutions and policies, Gross Eva (ed.), Juncos Ana E. (ed.), Routledge, 2011, sygn. 10839z.

   

  1. European foreign policy and the challenges of Balkan accession : conditionality, legitimacy and compliance, Noutcheva Gergana, Routledge, 2012, sygn. 10840z.

   

  1. Opting out of the European Union : diplomacy, sovereignty and European integration, Adler-Nissen Rebecca, Cambridge University Press, 2014, sygn. 10829z.

   

  1. The emergence of EU criminal law : cybercrime and the regulation of the information society, Summers Sarah [et al.], Hart Publishing, 2014, sygn. 10848z.

   

  1. Europe in its own eyes, Europe in the eyes of the other, MacDonald David B. (ed.), DeCoste Mary-Michelle (ed.), Wilfrid Laurier University Press, 2014, sygn. 10831z.

   

  1. Don’t mention the wars : a journey through European stereotypes, Connelly Tony, New Island, 2014, sygn. 10830z.

   

  1. Międzynarodowy handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej : podejście grawitacyjne i sieciowe, Białynicka-Birula Joanna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, sygn. 10855z.

   

  1. Mołdawia i Unia Europejska : od współpracy do integracji, Piskorska Beata (red. nauk.), Kosienkowski Marcin (red. nauk.), Wydawnictwo KUL, 2014, sygn. 10871z.

   

  1. Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem, Graczyk Michał (red.), InforBiznes, 2014, sygn. 10872z.

   

  1. Polska – Słowacja – Ukraina : trójpogranicze wielokulturowe, Bonusiak Andrzej (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, sygn. 10873z.

   

  Zobacz więcej:

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: