close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 1 grudnia 2013

  Swobodny przepływ osób jest fundamentem integracji europejskiej, a w szczególności w pełni zintegrowanego jednolitego rynku, który swą nazwę zawdzięcza nie tylko swemu położeniu geograficznemu, lecz także swemu spójnemu charakterowi – podkreślają ministrowie spraw zagranicznych Radosław Sikorski, Jan Kohout, János Martonyi i Miroslav Lajčák we wspólnym oświadczeniu.

  Ministrowie zaznaczają w nim, że u podstaw Unii Europejskiej leżą cztery podstawowe wolności, tj. zasady swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i pracowników, które są ze sobą nierozerwalnie związane.

  Selektywne stosowanie podstawowych wolności przez państwa członkowskie mogłoby prowadzić do erozji jednolitego rynku, będącego istotnym źródłem wzrostu gospodarczego w całej Europie – przestrzegają szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej.

   

  W środę dziennik „Financial Times” opublikował artykuł premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, w którym ogłosił listę propozycji zmierzających do zacieśnienia polityki migracyjnej. Brytyjski premier napisał, że swobodny dostęp do brytyjskiego rynku pracy nie może być nieograniczony. Zapowiedział, że w rozmowach z UE będzie zabiegał o zwiększenie kontroli przepływu osób.


  W kontekście Wielkiej Brytanii ministrowie przypominają, że migranci z Europy Środkowej i Wschodniej przynieśli wiele korzyści brytyjskiej gospodarce, a ich udział w tworzeniu dochodu krajowego Wielkiej Brytanii znacznie przewyższa wartość pobieranych przez nich świadczeń społecznych.

   

  Pełny tekst oświadczenia poniżej.

   

  Marcin Wojciechowski

  Rzecznik Prasowy MSZ

   

   

  Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej – Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji – w sprawie swobodnego przepływu osób

   

  Unia Europejska powstała w oparciu o cztery nierozerwalnie ze sobą związane podstawowe wolności, tj. zasady swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i pracowników. Swobodny przepływ osób jest fundamentem integracji europejskiej, a w szczególności w pełni zintegrowanego jednolitego rynku, który swą nazwę zawdzięcza nie tylko swemu położeniu geograficznemu, lecz także swemu spójnemu charakterowi. Jednolity rynek cechuje subtelna równowaga między jego poszczególnymi elementami.

  Swobodny przepływ osób jest równie istotny, co wszystkie pozostałe „wolności”.
  Jak pokazują dostępne dane, migranci z Europy Środkowej i Wschodniej przynieśli wiele korzyści brytyjskiej gospodarce. Są oni młodsi i aktywniejsi zawodowo niż statystyczni Brytyjczycy (80% osób w wieku poniżej 44 lat; 70% osób czynnych zawodowo), a ich udział w tworzeniu dochodu krajowego Wielkiej Brytanii znacznie przewyższa wartość pobieranych przez nich świadczeń społecznych. Ponadto są oni bardziej skłonni wracać do swoich krajów niż migranci z krajów rozwijających się lub dotkniętych konfliktami, nienależących do UE.

  Państwa Grupy Wyszehradzkiej są świadome, że hojna pomoc społeczna bywa i bywała nadużywana. Problem ten należy jednak skutecznie zwalczać w ramach obowiązującego prawa UE.
  Państwa Grupy Wyszehradzkiej zawsze uważały Wielką Brytanię za wzór do naśladowania w tworzeniu jednolitego rynku oraz za sprzymierzeńca krajów Europy Środkowej i Wschodniej w ich dążeniu do integracji z UE.

  Selektywne stosowanie podstawowych wolności przez państwa członkowskie mogłoby prowadzić do erozji jednolitego rynku, będącego istotnym źródłem wzrostu gospodarczego w całej Europie. Państwa Grupy Wyszehradzkiej mają nadzieję, że wszelkie środki, które w tym kontekście zamierza wprowadzić Wielka Brytania lub jakiekolwiek inne państwo członkowskie, będą zgodne z wymogami prawnymi Unii Europejskiej.

  Państwa Grupy Wyszehradzkiej będą nadal dążyły do rozwiązania palących problemów społecznych we wszystkich krajach UE, nie tylko w tych o wysokich wskaźnikach imigracji, tj. problemów bezrobocia, nadużywania świadczeń społecznych, unikania opodatkowania oraz zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Można tego dokonać jedynie wspólnymi siłami i w oparciu o solidne dane i analizy.

  Jan Kohout

  János Martonyi

  Radosław Sikorski

  Miroslav Lajčák

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: