close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 7 grudnia 2013

  „Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka” M. Kornata została uznana przez Radę Naukową ds. Historycznych za najlepszą publikację z zakresu historii polskiej dyplomacji wydaną w 2012 r. Uroczyste wręczenie nagrody przez ministra Radosława Sikorskiego odbyło się w Pałacu Prezydenckim w trakcie uroczystości Dnia Służby Zagranicznej.

  Była to pierwsza edycja konkursu. Kolejna, na najlepszą publikację 2013 r., zostanie ogłoszona na początku przyszłego roku.

   

  Rada Naukowa ds. Historycznych, która pełniła rolę jury konkursu, uznała książkę prof. Kornata za wyjątkowe, oparte na poważnych źródłach dzieło, które w wyważony sposób ocenia ważny i często tendencyjnie przedstawiany okres w historii dyplomacji polskiej. Spośród wszystkich nadesłanych prac, „Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka” wyróżniała się wagą poruszanej tematyki oraz jakością merytoryczną i przejrzystością.

   

  Nagrodzona praca to nowatorskie spojrzenie na działalność polskiej dyplomacji w ciągu ostatnich miesięcy poprzedzających wybuch II wojny światowej. Najważniejsze ówczesne idee i wydarzenia, jak np. idea Międzymorza, stosunków z Niemcami i ZSRR oraz sprawa sojuszu polsko-brytyjskiego, zostały przedstawione w książce na tle wydarzeń polityki europejskiej i światowej. W pracy zaprezentowano nie tylko polski punkt widzenia na przyczyny wybuchu II wojny światowej, ale również perspektywę brytyjską, rosyjską, niemiecką czy francuską. Marek Kornat zamieścił w pracy szereg interesujących, często bardzo odważnych tez dotyczących kluczowych problemów prowadzących do wybuchu II wojny światowej. Za niezwykle ciekawe należy uznać dwa rozdziały kończące pracę, szczegółowo opisujące zbliżenie niemiecko-radzieckie oraz działania polskiej dyplomacji we wrześniu 1939 r. – już po rozpoczęciu wojny.

   

  W ścisłym finale konkursu znalazły się także książki: „Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej” Jerzego Borzęckiego oraz „August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725–1730)” Urszuli Kosińskiej.

   

  Marek Kornat jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pełni także funkcję kierownika Pracowni Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem wielu publikacji dotyczących historii XIX i XX wieku, które na trwałe weszły do obiegu naukowego w Polsce i za granicą.

   

  Powołana 30 sierpnia br. Rada Naukowa ds. Historycznych przy Ministrze Spraw Zagranicznych jest organem doradczym ministra a jej główne zadania to m.in.: wzmocnienie prestiżu Polski, promowanie wiedzy historycznej i przełamywanie stereotypów związanych z historią Polski. W jej skład wchodzą Włodzimierz Borodziej, Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski, Jacek Tebinka, Mariusz Wołos i Adam Zamoyski.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: