close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 7 grudnia 2017

  Polska opowiada się za politycznym rozwiązaniem konfliktu palestyńsko-izraelskiego w oparciu o model dwupaństwowy, zakładający realizację aspiracji obu stron konfliktu. Osiągnięcie porozumienia w tej kwestii jest możliwe jedynie w drodze rozmów pokojowych.

  Kluczowym jego elementem powinno być określenie statusu prawnego Jerozolimy, zakładające wzajemne uznanie związków historycznych i praw narodowych obu stron do miasta oraz uwzględniające szczególne znaczenie tego miejsca dla historii trzech religii monoteistycznych.

   

  Zgodnie z Rezolucją ZO NZ nr 181(1947), która przewidywała podział historycznej Palestyny na dwa państwa: arabskie i żydowskie, Jerozolima miała zostać ustanowiona oddzielnym podmiotem o statusie międzynarodowym (corpus separatum). Ze względu na uwarunkowania międzynarodowe Rezolucja ta nie została jednak wykonana. Niezależnie od tego większość państw członkowskich ONZ i organizacji międzynarodowych nie uznała suwerenności Izraela we wschodniej Jerozolimie po jej włączeniu przez Izrael w 1967 w wyniku wojny sześciodniowej.

   

  Z ostrożnością odnosimy się więc do wszelkich działań wpływających na międzynarodowy status Jerozolimy, przed osiągnięciem ostatecznego porozumienia pokojowego między stronami konfliktu.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: