close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 10 maja 2017

  9 maja w Genewie, na forum Rady Praw Człowieka, odbył się trzeci Powszechny Przegląd Okresowy (UPR) Polski.

  Delegacji RP, w której skład weszli przedstawiciele MSZ, MS, MSWiA, MZ, MEN, Prokuratury Krajowej, MRPiPS, jak również przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Służby Więziennej, KG Policji i Straży Granicznej, przewodniczyła wiceminister spraw zagranicznych Renata Szczęch.

   

  Podczas spotkania polska delegacja przedstawiła raport rządu RP, który obejmuje lata 2012-2016, a zatem uwzględnia głównie działania poprzedniego rządu, i odnosi się przede wszystkim do rekomendacji przekazanych Polsce podczas poprzedniego cyklu przeglądowego w 2012 roku. Polska otrzymała wówczas ponad 120 rekomendacji.

   

  W trakcie sesji przeglądowej około 70 państw członkowskich ONZ przekazało rekomendacje, zadawało pytania, wyrażało uznanie lub przedstawiło uwagi do działań Polski w odniesieniu do realizacji rekomendacji z poprzedniego cyklu przeglądowego. Delegacja RP na bieżąco przekazywała wyjaśnienia i odpowiedzi na zdecydowaną większość pytań i uwag podnoszonych przez poszczególne państwa.

   

   

   

   

   

  Wbrew spekulacjom medialnym, Polska nie spotkała się z falą krytycznych uwag ze strony większości państw biorących udział w przeglądzie. Przypominamy, że podstawowym założeniem UPR jest przekazywanie państwom rekomendacji, mających na celu poprawę sytuacji praw człowieka. Warto zauważyć, że większość delegacji zabierających głos w przeglądzie Polski, w swoich krótkich wystąpieniach, wyrażała uznanie dla Polski za postęp dokonany w zakresie ochrony praw człowieka.

   

  Polska była oceniana pozytywnie m.in. za swoje działania na rzecz redukcji ubóstwa wśród dzieci poprzez wprowadzenie programu 500+. Pozytywnie przyjęto fakt ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Z uznaniem odniesiono się do kwestii przystąpienia przez Polskę od 2012 r. do ważnych konwencji międzynarodowych (m.in. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych). W większości wystąpień państwa członkowskie odnotowywały postępy Polski w szeregu kwestii z zakresu ochrony praw człowieka, w tym w ramach walki z handlem ludźmi, działań na rzecz równego traktowania oraz praw dziecka. W tym kontekście państwa rekomendowały kontynuowanie wysiłków na rzecz wzmacniania praw kobiet; walki z dyskryminacją, mową nienawiści i rasizmem, a także wskazywały na potrzebę działań na rzecz niezależności mediów i wymiaru sądownictwa.

   

  Dla uzyskania obiektywnego obrazu UPR, warto dokonać porównania przebiegu polskiego przeglądu z przebiegiem UPR innych państw UE. Liczba państw, która wzięła udział w polskim UPR to 72. W brytyjskim uczestniczyło ponad 90 delegacji. W przeglądzie Finlandii wzięło udział ok. 80.  Na listę mówców w przeglądzie Niderlandów (który odbędzie się dziś – 10 maja) wpisało się 98 delegacji. Podobnie jak w przypadku Polski, w ocenie pozostałych państw UE poddanych przeglądowi, znalazły się zarówno elementy krytyczne, jak i takie, które doceniały postęp w zakresie ochrony i promocji praw człowieka.

   

  Do wszystkich rekomendacji państw członkowskich strona polska odniesie się w ramach przyjętego trybu mechanizmu UPR, podczas przyjmowania raportu z naszego z przeglądu  UPR we wrześniu 2017 roku.

   

  UPR jest mechanizmem o charakterze rutynowym i nieuzasadnione są oceny, wskazujące na rzekomą zmasowaną krytykę Polski przez państwa ONZ. 

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: