close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 26 września 2016

  Wiceminister Jan Dziedziczak w poniedziałek przewodniczył inauguracyjnemu posiedzeniu Rady Dyplomacji Historycznej, organu pomocniczego Ministra Spraw Zagranicznych RP w dziedzinie promocji historii Polski za granicą.

  Podczas pierwszego spotkania członkowie Rady omówili cele i zakres jej działania.Dyskusja była niezwykle interesująca. Rozmawialiśmy o koncepcji funkcjonowania Rady, o tym, jak Rada ma pracować, o wymiarze doraźnych i długofalowych wyzwań. Nam zależy na tym, żeby spowodować powstanie realnej formy dialogu o dyplomacji historycznej na najbliższe lata – podkreślił wiceminister Jan Dziedziczak. – Polska historia sama się broni. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musimy niczego ubarwiać, nie musimy się  wstydzić większości naszych momentów w historii. Polska dyplomacja historyczna będzie miała wymiar walki o prawdę – zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji.

   

   

  Jednym z głównych tematów dzisiejszego spotkania były kwestie historyczne w relacjach polsko-ukraińskich. Członkowie Rady podkreślili, że Polska stoi na stanowisku, iż bardzo dobre relacje dwustronne powinny opierać się na solidnych podstawach jakimi są m.in. prawda historyczna, pamięć o ofiarach, wybaczenie i pojednanie.  – W tym roku obchodzimy 25-lecie odrodzenia państwa ukraińskiego, 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a niepodległą Ukrainą. Mamy jednak trudne kwestie w dialogu historycznym, wydarzenia z naszej historii najnowszej, XX-wiecznej. Rozmawialiśmy m.in o tym, jak niektóre kwestie prezentować jednemu i drugiemu społeczeństwu, jak szukać drogi zbliżenia, pojednania i za pomocą jakich instrumentów i jakich inicjatyw do tego dochodzić – wyjaśnił Krzysztof Strzałka, wicedyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w MSZ i sekretarz Rady.

   

  Rada Dyplomacji Historycznej została powołana przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w dniu 11 lipca 2016 r. jako ciało doradcze w kwestiach szerzenia wiedzy o polskiej historii za granicą oraz wypracowywania rekomendacji i propozycji działań dla polskich placówek zagranicznych. Obradom Rady przewodniczy sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak.

   

  Do udziału w pracach Rady zostali zaproszeni przedstawiciele m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Fundacji Reduta Dobrego Imienia i Fundacji Ośrodka Karta oraz kierownicy komórek organizacyjnych MSZ.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: