close

Karta Polaka

Zespół ds. Karty Polaka pracuje w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku przy ul. Kropotkina 91 A

 

1. Zapisy w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka odbywają się osobiście - wyłącznie  pod numerami telefonów i prowadzone są wyłącznie w języku polskim:

 

+375 44 789 10 02

+375 44 551 08 62

 

w terminach:

 

od 22 do 26 maja w godzinach 12:30 - 14.30        

od 19 do 23 czerwca w godzinach 12:30 - 14:30

  

 

2. Zapisy na złożenie wniosku w celu:

- zmiany danych posiadacza Karty Polaka,

- wydania duplikatu Karty Polaka,

- przyznania Karty Polaka dla małoletnich,

- przedłużenia ważności Karty Polaka posiadacza, który ukończyły 18 lat,

- przyznania Karty Polaka osobom, które nie złożyły w terminie wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka,

- przyznania Karty Polaka osobom, które ukończyły 65 lat,

odbywają się za pośrednictwem e-maila: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl

 

W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletnich, e-mail powinien zawierać:

- imię i nazwisko rodzica posiadającego Kartę Polaka – pisownia jak w paszporcie,

- informację  w jakim obwodzie jest zameldowany wnioskodawca (miński, homelski, mohylewski, witebski),

- imię i nazwisko rodzica, który nie posiada Karty Polaka – pisownia jak w paszporcie,

- imię, nazwisko i wiek dziecka, na którego składany jest wniosek,

- kontaktowy numer telefonu.

 

UWAGA ! Od dnia 2 września 2016 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

(do pobrania na stronie w zakładce WZÓR WNIOSKU)

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych