close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

 • Konsul może wydawać obywatelom polskim zaświadczenia przewidziane w przepisach prawa polskiego, wyłącznie w zakresie swoich kompetencji. Konsul nie może wydawać dokumentów, które nie mają umocowania w przepisach.

   

  Zaświadczenie o niekaralności - „Certificato penale

   

  Zaświadczenie o niekaralności (Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, po włosku określane jako  „Certificato penale”) można uzyskać za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie pod warunkiem osobistego stawiennictwa w Konsulacie lub na wyjazdowym dyżurze konsularnym i po przedłożeniu wypełnionego i podpisanego wniosku (można go uzyskać także na miejscu) oraz ważnego dokumentu tożsamości (dokument paszportowy lub dowód osobisty).

   

  Zainteresowana osoba winna uiścić także opłatę konsularną w wysokości 60 euro, a jeśli prosi o jego odesłanie na wskazany adres, to dodatkowo 10 euro za przesyłkę.

   

  Od chwili złożenia w urzędzie wymaganych dokumentów oraz uiszczenia opłaty konsularnej uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego trwa około 4 tygodni.

   

  UWAGA: w związku z przystąpieniem RP do Konwencji Haskiej z dnia 15 października 1961r., znoszącej wymóg legalizacji dyplomatycznej i konsularnej zagranicznych dokumentów urzędowych, Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie legalizuje, otrzymanego za pośrednictwem urzędu, zaświadczenia o niekaralności. Aby ten dokument był zalegalizowany, czego wymagają władze włoskie, należy go opatrzyć klauzulą „Apostille”.

   

  Organem uprawnionym do poświadczania dokumentów klauzulą „Apostille” w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
  Departament Konsularny, Wydział Legalizacji Dokumentów
  Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa
  tel.: +48 22 5239463 lub +48 22 5239128

  Poświadczanie dokumentów w MSZ odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00-13.00.

   

  UWAGA: Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie pośredniczy w uzyskaniu klauzuli „Apostille” na Zaświadczeniu o niekaralności.

   

  Formularz do ściągnięcia „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: