close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

 • Zaświadczenie o niekaralności (Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, po włosku określane jako  „Certificato penale”) można uzyskać:

   

  • drogą elektroniczną (podstawowe informacje na www.krk.ms.gov.pl, dostęp do e-KRK https://ems.ms.gov.pl ),
  • osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych KRK albo w Biurze Informacyjnym KRK przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, bądź upoważniając osobę trzecią, która zgłosi się do Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura z pisemnym pełnomocnictwem oraz wypełnionym i podpisanym zapytaniem/wnioskiem, lub
  • można wysłać podpisany i opłacony formularz pocztą do wybranego Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura. W tym celu należy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości formularz „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”/”zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” oraz uiścić opłatę. Opłatę za zaświadczenie można wnieść: przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (numer konta poniżej), w formie znaku opłaty sądowej, zakupionego np. w najbliższym sądzie albo gotówką w kasie dowolnego sądu. W tytule przelewu należy wskazać datę wystawienia oraz imię i nazwisko osoby albo nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Rejestru. Do zapytania/wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności.

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa
  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

   

  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

   

  UWAGA: w związku z przystąpieniem RP do Konwencji Haskiej z dnia 15 października 1961r., znoszącej wymóg legalizacji dyplomatycznej i konsularnej zagranicznych dokumentów urzędowych, Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie legalizuje, otrzymanego za pośrednictwem urzędu, zaświadczenia o niekaralności. Aby ten dokument był zalegalizowany, czego wymagają władze włoskie, należy go opatrzyć klauzulą „Apostille”.

   

  Organem uprawnionym do poświadczania dokumentów klauzulą „Apostille” w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
  Departament Konsularny, Wydział Legalizacji Dokumentów
  Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa
  tel.: +48 22 5239463 lub +48 22 5239128

  Poświadczanie dokumentów w MSZ odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00-13.00.

   

  UWAGA: Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie pośredniczy w uzyskaniu klauzuli „Apostille” na Zaświadczeniu o niekaralności.

   

  Formularz do ściągnięcia „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: