close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PODATKI OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 •  

   

  Podatki od działalności gospodarczej

  W niniejszej części opracowania zostaną przedstawione podatki, jakie musi zapłacić firma kolumbijska na przestrzeni całego procesu importowego od sprowadzenia towaru do zamknięcia roku obrachunkowego.

  • Jedną z części procedury importowej jest opłacenie cła i pierwszej części VAT-u. Okazanie dowodu zapłaty jest warunkiem uzyskania zgody na wwóz towaru. Cło naliczane jest w pesos od wartości CIF towaru, zaś pierwsza część VAT-u - od wartości CIF powiększonej o cło. Wysokość stawki celnej jest podana w taryfie celnej, istnieje szereg stawek specjalnych (omówionych poniżej w części VI). Aktualna stawka VAT-u wynosi w Kolumbii 16% i pobierana jest od przeważającej większości towarów (więcej szczegółów niżej). Istnieje dodatkowe obciążenie, również płatne przed wwiezieniem towaru w kolumbijski obszar celny: opłata za usługi celne, wynosząca 1,2% wartości towaru. Prawo kolumbijskie wymaga, by odprawa celna towarów o łącznej wartości FOB ponad 1.000 USD była dokonywana za pośrednictwem jednej z upoważnionych Spółek Pośrednictwa Celnego. Koszt tej usługi jest tu wspomniany, bo mimo że nie jest ona podatkiem, należy uwzględnić ją przy planowaniu kosztów importu.
  • Odsprzedaż importowanego towaru, czy to innym handlowcom, czy to odbiorcom finalnym, powoduje powstanie zobowiązania wobec władz fiskalnych z tytułu VAT. Prawo kolumbijskie przewiduje szereg obniżek i zwolnień z VAT-u (stawka 7% i 0%). Podatek ten nie obejmuje m.in. usług medycznych, usług transportowych, niektórych usług finansowych, energii elektrycznej, wody, usług kanalizacyjnych, gazu naturalnego dostarczanego gospodarstwom domowym, wynajmu mieszkań, usług hotelarskich, usług poligraficznych. Także niektóre maszyny (nie produkowane w kraju, a przeznaczone dla ważnych dla gospodarki dziedzin: górnictwo, wydobycie ropy naftowej, chemia ciężka, energetyka) są też zwolnione z VAT-u. Z kolei kilka towarów (luksusowe samochody osobowe oraz niektóre pojazdy przeznaczone do użytku w sektorze transportu publicznego) mają podwyższoną stawkę VAT-u (35%). Regulowanie zobowiązań z tytułu VAT-u odbywa się w okresach dwumiesięcznych. VAT zapłacony w procesie importowym może być odliczony przy okazji najbliższej deklaracji.
  • Podatek przemysłowo-handlowy jest pobierany przez władze lokalne, one też określają wysokość stawek. Płacony jest ad valorem, stawki z reguły mieszczą się w przedziale od 0,2 do 1% i są zależne od rodzaju działalności (produkcja, handel, usługi, wyszynk). Podatek ten jest pobierany w okresach dwumiesięcznych.
  • Po zakończeniu roku fiskalnego (pokrywającego się z rokiem kalendarzowym), firmy i osoby fizyczne są zobowiązane do zapłacenia podatku dochodowego, którego wysokość wynosi 35% dochodu netto uzyskanego w danym roku.
  • Każdy zysk uzyskany przez działające w Kolumbii firmy zagraniczne a nie wypłacony w statutowym procesie podziału zysków jest przez władze fiskalne uznawany za wytransferowany za granicę i jako taki jest obciążony podatkiem od transferów, który w większości przypadków wynosi 7%. Zyski reinwestowane w Kolumbii przez minimum 5 lat są z tego podatku zwolnione.
  • Rejestracja firm w Izbach handlowych (będących prywatnymi spółkami prawa handlowego) jest w Kolumbii obowiązkowa. Koszt corocznie odnawianej rejestracji zależny jest od wielkości aktywów firmy, a każda izba ustala własne stawki.
  • W związku ze swoją działalnością, firmy zobowiązane są do płacenia szeregu innych podatków i opłat, które nie zostaną tu omówione. Są to np. podatek katastralny od posiadanych nieruchomości, od pojazdów mechanicznych, narzuty na płace, opłaty skarbowe i notarialne, itp.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: