close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZAPROSZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW

 • Zaproszenie od osób prywatnych:

  Zaproszenie dla Cudzoziemca oraz wszelkie informacje dotyczące zaproszenia można uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zapraszającej.

  Oryginał zaproszenia powinien zostać przesłany zapraszanemu Cudzoziemcowi.

  Zaproszenie od firm/instytucji:

  Zaproszenie od firm powinno zostać przekazane zagranicznym partnerom biznesowym. Zaproszenie w języku polskim spełniające wymogi Ustawy o cudzoziemcach powinno również zostać przesłane do Konsulatu (faksem, mailem) nie później niż do dnia złożenia wniosku wizowego. Zaproszenie powinno zawierać motyw i czas trwania wizyty oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów pobytu, ewentualnego leczenia i wydalenia (deportacji) obcokrajowca z Polski.

  Informacje na temat wymagań wizowych zamieszczone są na naszej stronie internetowej (francuska wersja językowa) - zakładka: „service consulaire”.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: