close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.023.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.09.07 12:00
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAprzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)72318000-7 Usługi przesyłu danych
  RODZAJ ZAMÓWIENIAusługi
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Joanna Górzyńska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.10.27 15:03

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnianiu przez całą dobę (24 godz.) w okresie 36 miesięcy od dnia uruchomienia usługi symetrycznych łączy dostępowych, zapewniających dostęp do sieci, w następujących lokalizacjach Zamawiającego:
  1) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 00-580 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 21;
  2) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 02-887 Warszawa, ul. Karmazynowa 1a;
  3) Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Królestwie Belgii, B-1000 Bruksela, Rue Stevin 139;
  4) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii, 153-0062 Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku;
  5) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 20009 Waszyngton, 2640 16th Street, N.W. lub Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki,2224 Wyoming Avenue N.W.Washington, D.C. 20008-3992. Na etapie podpisywania umowy Wykonawca wskaże docelową lokalizację (Ambasadę lub Wydział Konsularny) lub w trakcie świadczenia usługi poinformuje Wykonawcę z 4-miesięcznym wyprzedzeniem o konieczności przeniesienia łącza do lokalizacji Wydziału Konsularnego. Możliwa jest również sytuacja, w której nie zaistnieje potrzeba przenoszenia łącza z Ambasady RP do Wydziału Konsularnego.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY