close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej
  • PRAKTYKI, WOLONTARIAT I STAŻ

  • PRAKTYKI, WOLONTARIAT I STAŻ Z URZĘDU PRACY

     

    Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w dyplomacji oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej RP.

    Rekrutacja odbywa się w każdym miesiącu, w ciągu całego roku kalendarzowego.

     

    Ogłoszenie ws. praktyki/wolontariatu w Biurze Archiwum i Zarządzania Informacją 

     

    Ogłoszenie ws. płatnej praktyki absolwenckiej w Biurze Archiwum i Zarządzania Informacją 

     

    Ogłoszenie ws. płatnej praktyki absolwenckiej w Biurze Archiwum i Zarządzania Informacją 

     

    Aplikacje osób, które nie zostaną zakwalifikowanie na praktyki/wolontariat/staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych będę przechowane przez okres 3 miesięcy po upływie zdeklarowanego terminu planowanej praktyki, później zostaną komisyjnie zniszczone.             

                                                                                 

    ·         PRAKTYKI 

    ·         WOLONTARIAT

    ·         STAŻ I ZASADY ZGŁOSZENIA

    ·         ZASADY ZGŁOSZENIA NA PRAKTYKI I WOLONTARIAT

     

    Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP są zawarte w Zarządzeniu nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: