close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier ogłaszają konkurs w ramach Programu współpracy dla organizacji pozarządowych. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się.

   

  Regulamin

  Szczegółowe warunki funkcjonowania Programu zawarte są w załączonym Regulaminie. (Uwaga: przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać Deklarację Intencji i Regulamin.) Ważne, żeby złożony wniosek zawierał wspólny projekt co najmniej jednej organizacji pozarządowej zarejestrowanej na Węgrzech i co najmniej jednej organizacji pozarządowej zarejestrowanej w Polsce, czyli organizacje aplikujące z Polski muszą składać projekt razem z węgierskimi organizacjami partnerskimi.

   

  Tryb składania wniosku

   

  Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, załączonego do niniejszego zaproszenia. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić

  w języku polskim i węgierskim (czyli w obu językach)

  lub

  w języku angielskim.

   

  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawcy proszeni będą o uzupełnienie dokumentów.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy civil.warsaw@mfa.gov.hu podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń objętościowych tekstu.

   

  Termin składania wniosku: 20 marca 2015 r.

   

  Decyzja o dofinansowaniu złożonych projektów zostanie podjęta do połowy kwietnia 2015 r. i ogłoszona na stronie internetowej Ambasady Węgier w Warszawie. Beneficjenci otrzymają informację pocztą elektroniczną na ich adres mailowy.

   

  Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 31 grudnia 2015 r.

   

  Szczegółowe informacje pod adresem: http://bit.ly/2015-program-pozarzadowy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: