close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • KONKURSY MINISTRA

 •  

  Poniżej prezentujemy wyniki konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” Publikowana lista obejmuje oferty, którym przyznano dofinansowanie (oznaczono je kolorem zielonym) oraz te, które znalazły się na liście rezerwowej (oznaczone kolorem żółtym). Podmioty z listy rezerwowej mogą uzyskać dotację jedynie w przypadku rezygnacji z realizacji projektu przez inny podmiot, który otrzymał dofinansowanie. O kolejności przyznawania dotacji podmiotom z listy rezerwowej decydować będzie pozycja projektu na liście w danym obszarze tematycznym i terytorialnym. Zgodnie z Regulaminem konkursu lista rezerwowa traci ważność z dniem 31 sierpnia 2014 r.

   

  Wszystkie podmioty, które zgłosiły oferty w Konkursie otrzymają pisemną informację o ocenie wraz z uzyskaną punktacją. 

   

  Wyniki konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r." (plik PDF)

   

  Aktualizacja wyników konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: