close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • JAN DZIEDZICZAK

 • Jan Dziedziczak ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. W 2005 r. jako stypendysta rządu japońskiego i Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio brał udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia polityki informacyjnej i mediów m.in. w telewizji publicznej w Japonii, Australii i Nowej Zelandii. W 2008 r. ukończył wyższy kurs obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

   

  Od lipca 2006 do listopada 2007 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu Jarosława Kaczyńskiego. Od 2007 r. poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. W pracy parlamentarnej zajmował się m.in. sprawami polonijnymi, repatriacją Polaków z Kazachstanu oraz budową wizerunku Polski za granicą. Pracował  w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz  Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

   

  Był też członkiem kilku stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych, w tym delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, czy Zespołu Parlamentarnego do spraw Białorusi. Pełnił też funkcję przewodniczącego Polsko-Islandzkiej, oraz wiceprzewodniczącego Polsko-Serbskiej i Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej.

   

  Zgoda na upublicznienie oświadczenia majątkowego

  Oświadczenie o stanie majątkowym złożone według stanu na 31 grudnia 2016 r. 

  Oświadczenie o stanie majątkowym złożone w związku z powołaniem na stanowisko - 19 listopada 2015 r.

  Oświadczenie o stanie majątkowym złożone według stanu na 31 grudnia 2015 r.

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie oświadczeń o stanie majątkowym

  Oświadczenie o stanie majątkowym złożone według stanu na 31 grudnia 2016 r.

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie oświadczenia o stanie majątkowym

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: