close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • Depesze dotyczące "okrągłego stołu"

  Depesze z ambasady PRL w Paryżu. Niżej spis szyfrogramów.

   

  Nr 162 Paryż, 4 stycznia 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do zastępcy kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR i do podsekretarza stanu w MSZ o reakcjach francuskich na rezultaty X Plenum KC PZPR

   

  Nr 163 Paryż, 9 stycznia 1989 r.

  Minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski do prezesa Rady Ministrów o rozmowie z ministrem spraw zagranicznych RFN Hansem-Dietrichem Genscherem na temat stanu stosunków polsko-niemieckich przed wizytą premiera Rakowskiego w RFN

   

  Nr 164 Paryż, 11 stycznia 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do ministra finansów o polsko-francuskich rozmowach na tematy finansowe i gospodarcze

   

  Nr 165 Paryż, 26 stycznia 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR o rozmowie z sekretarzem krajowym Partii Socjalistycznej Pierre Guidoni o przygotowaniach do rozmów PS z PZPR

   

  Nr 166 Paryż, 30 stycznia 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ o stanowisku Polonii francuskiej wobec X Plenum KC PZPR

   

  Nr 167 Paryż, 31 stycznia 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z deputowanym do Parlamentu Europejskiego Michelem Poniatowskim o projekcie pomocy gospodarczej krajom Europy Wschodniej

   

  Nr 168 Paryż, 2 lutego 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z przewodniczącym Unii na rzecz Demokracji Fracuskiej Valérym Giscard d’Estaing o projekcie spotkania z premierem M.F. Rakowskim

   

  Nr 169 Paryż, 8 lutego 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ w sprawie polonijnego „okrągłego stołu”

   

  Nr 170 Paryż, 15 lutego 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do przewodniczącego Rady Państwa o rozmowie prezesa Rady Ministrów M.F. Rakowskiego z przewodniczącym Partii Socjalistycznej Pierre Mauroy w sprawie sytuacji wewnętrznej w Polsce i rozwoju kontaktów PS z PZPR oraz rozmowie z przewodniczącym Francuskiej Partii Komunistycznej Georges Marchais.

   

  Nr 171 Paryż, 15 lutego 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do przewodniczącego Rady Państwa o rozmowie prezesa Rady Ministrów M.F. Rakowskiego z prezydentem Francji Francois Mitterrandem

   

  Nr 172 Paryż, 15 lutego 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do przewodniczącego Rady Państwa o rozmowie prezesa Rady Ministrów M.F. Rakowskiego z premierem Francji Michelem Rocard

   

  Nr 173 Paryż, 15 lutego 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do przewodniczącego Rady Państwa o rozmowie prezesa Rady Ministrów M.F. Rakowskiego z ministrem spraw zagranicznych Francji Rolandem Dumas

   

  Nr 174 Paryż, 20 lutego 1989 r.

  Ambasador Janusz Stefanowicz do dyrektora Departamentu Prasy i Informacji o reakcjach mediów francuskich na wizytę premiera M.F. Rakowskiego w Paryżu

   

  Nr 175 Paryż, 15 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z dyrektorem Departamentu Europy w MSZ Francji Jacques Blot o stanie stosunków dwustronnych

   

  Nr 176 Paryż, 16 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ w sprawie opinii środowiska polskiej emigracji we Francji na temat obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 177 Paryż, 16 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z doradcami prezydenta Francji F. Mitteranda w sprawie przygotowań do wizyty prezydenta w Polsce

   

  Nr 178 Paryż, 17 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do członka Biura Politycznego KC PZPR o rozmowie członka Biura Politycznego KC PZPR Janusza Reykowskiego z sekretarzem krajowym Partii Socjalistycznej Pierre Guidonim o przebiegu obrad „okrągłego stołu”.

   

  Nr 179 Paryż, 22 marca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra finansów o liście w sprawie rozmów Polski z Klubem Paryskim

   

  Nr 180 Paryż, 4 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z zastępcą dyrektora Departamentu Europy w MSZ Francji Marcelem Tremeau o przygotowaniach do wizyty ministra Rolanda Dumas w Polsce

   

  Nr 181 Paryż, 5 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z prezydentem Francois Mitterrandem w czasie składania listów uwierzytelniających

   

  Nr 182 Paryż, 10 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ o wypowiedziach prof. Krzysztofa Pomiana podczas spotkania z przedstawicielami polskiej emigracji politycznej

   

  Nr 183 Paryż, 12 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu Prasy i Informacji MSZ o reakcjach francuskich na wyniki obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 184 Paryż, 13 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra finansów o rozmowach w sprawie zadłużenia Polski w Klubie Paryskim

   

  Nr 185 Paryż, 13 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z ministrem Rolandem Dumas o problemach bilateralnych i rozmowach z Klubem Paryskim

   

  Nr 186 Paryż, 25 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie w MSZ Francji na temat przebiegu szczytu Francja – RFN

   

  Nr 187 Paryż, 25 kwietnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ o reakcjach środowiska polonijnego we Francji na efekty obrad „okrągłego stołu”

   

  Nr 188 Paryż, 10 maja 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o przygotowaniach do wizyty prezydenta Francois Mitterranda w Polsce

   

  Nr 189 Paryż, 12 maja 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o przebiegu wizyty Lecha Wałęsy w Radzie Europy

   

  Nr 190 Paryż, 19 maja 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra finansów i ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o rozmowie z Dyrektorem Generalnym Skarbu w ministerstwie finansów Francji Jean-Claude Trichet w sprawie polsko-francuskich kontaktów ekonomicznych i finansowych

   

  Nr 191 Paryż, 7 czerwca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra finansów i sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą o rozmowach przygotowawczych przed wizytą prezydenta F. Mitterranda w Polsce

   

  Nr 192 Paryż, 8 czerwca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z doradcą prezydenta F. Mitterranda o wynikach wyborów parlamentarnych w Polsce

   

  Nr 193 Paryż, 6 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z przewodniczącym Unii na rzecz Demokracji Francuskiej Valérym Giscard d’Estaing o sytuacji wewnętrznej w Polsce

   

  Nr 194 Paryż, 11 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z sekretarzem generalnym MSZ Francji Francois Scheerem o ocenach wizyty prezydenta F. Mitterranda w Polsce

   

  Nr 195 Paryż, 13 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski o rozmowie w Sekretariacie Międzynarodowym Partii Socjalistycznej w sprawie zakresu pomocy gospodarczej dla Polski

   

  Nr 196 Paryż, 15 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski o rozmowach Bronisława Geremka podczas jego pobytu we Francji na uroczystościach 200-lecia Rewolucji Francuskiej

   

  Nr 197 Paryż, 17 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z doradcą prezydenta F. Mitterranda Jacquesem Attali w sprawie rezultatów szczytu państw „7”

   

  Nr 198 Paryż, 18 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z szefem Centrum Analiz i Planowania w MSZ Francji w sprawie rezultatów szczytu państw „7”.

   

  Nr 199 Paryż, 17 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR o rozmowie z przewodniczącym Partii Socjalistycznej Pierrem Mauroy o stosunku PS do przemian w Polsce i udziale Mauroy w Konferencji Miast Pokoju w Warszawie

   

  Nr 200 Paryż, 3 sierpnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra finansów i ministra spraw zagranicznych o rezultatach szczytu państw „7”.

   

  Nr 201 Paryż, 14 sierpnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra spraw zagranicznych o rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Francji Rolandem Dumas o rozwoju sytuacji wewnętrznej w Polsce

   

  Nr 202 Paryż, 17 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do kierownika Wydziału Międzynarodowego KC PZPR o rozmowie z przewodniczącym Francuskiej Partii Komunistycznej Georgesem Marchais o rozwoju kontaktów FPK z PZPR

   

  Nr 203 Paryż, 24 sierpnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do podsekretarza stanu w MSZ o reakcjach francuskich na wywiad premiera Tadeusza Mazowieckiego dla „Le Monde”

   

  Nr 204 Paryż, 15 września 1989 r.

  Chargé d’affaires Kazimierz Rozalicz  do dyrektora Departamentu IV MSZ o reakcjach francuskich na powołanie nowego rządu polskiego

   

  Nr 205 Paryż, 22 września 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z dyrektorem Departamentu Europy w MSZ Francji Jacquesem Blot w sprawie akcji pomocowej dla Polski

   

  Nr 206 Paryż, 23 września 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra współpracy gospodarczej z zagranicą i wicepremiera, ministra finansów o rozmowie z dyrektorem w Generalnej Inspekcji Finansów Pierre-André de Chalendar w sprawie akcji pomocowej dla Polski

   

  Nr 207 Paryż, 29 września 1989 r.

  Chargé d’affaires Kazimierz Rozalicz do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z dyrektorem sekcji Europy Środkowej w Departamencie Europy MSZ Francji Georgesem Vaugier o kwestiach niemieckich

   

  Nr 208 Paryż, 18 lipca 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z dyrektorem Departamentu Europy Wschodniej i Środkowej w MSZ Francji Jacquesem Faure w sprawie wypowiedzi min. K. Skubiszewskiego o roli Francji w polityce europejskiej

   

  Nr 209 Paryż, 24 października 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o reakcjach francuskich po wypowiedziach L. Wałęsy na temat akcji pomocowej dla Polski

   

  Nr 210 Paryż, 27 października 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ z opiniami na temat przemówienia prezydenta Francois Mitterranda w Parlamencie Europejskim

   

  Nr 211 Paryż, 30 października 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie z dyrektorem sekcji Europy Środkowej w Departamencie Europy MSZ Francji Georgesem Vaugier na temat przebiegu spotkania prezydenta F. Mitterranda z kanclerzem H. Kohlem

   

  Nr 212 Paryż, 31 października 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie w Departamencie Europy MSZ Francji na temat przemówienia prezydenta F.Mitterranda w Parlamencie Europejskim

   

  Nr 213 Paryż, 11 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o rozmowie z ambasadorem NRD na temat granic w Europie

   

  Nr 214 Paryż, 13 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ z oceną reakcji francuskich na wydarzenia w NRD

   

  Nr 215 Paryż, 13 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej o rozmowie z dyrektorem w Generalnej Inspekcji Finansów Pierre-André de Chalandar w sprawie powołania Fundacji ds. Współpracy w Polską

   

  Nr 216 Paryż, 13 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą o rozmowie z sekretarzem generalnym OECD Jean-Claude Paye na temat kontaktów Polski z OECD

   

  Nr 217 Paryż, 17 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do prezesa Rady Ministrów z informacją ministra T. Syryjczyka o rozmowie z premierem Francji Michelem Rocardem

   

  Nr 218 Paryż, 24 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do ministra zdrowia i dyrektora Departamentu Ekonomicznego MSZ o ofercie pomocy dla Polski ze strony Ministerstwa Zdrowia Francji

   

  Nr 219 Paryż, 13 listopada 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ o reakcjach na przemówienie prezydenta F. Mitterranda w Parlamencie Europejskim

   

  Nr 220 Paryż, 28 listopada 1989 r.

  Chargé d’affaires Kazimierz Rozalicz do podsekretarza stanu w MSZ o reakcjach francuskich na plan zjednoczenia Niemiec przedstawiony przez kanclerza H. Kohla

   

  Nr 221 Paryż, 1 grudnia 1989 r.

  Chargé d’affaires Kazimierz Rozalicz do podsekretarza stanu w MSZ o rozmowie w Departamencie Europy MSZ Francji w sprawie wizyty min. H.-D. Genschera w Paryżu

   

  Nr 222 Paryż, 11 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do dyrektora Departamentu IV MSZ ze wstępną oceną wyników szczytu „12” w Strasburgu

   

  Nr 223 Paryż, 21 grudnia 1989 r.

  Ambasador Ryszard Fijałkowski do podsekretarza stanu w MSZ i dyrektora Departamentu Polityki Kulturalnej i Naukowej MSZ o rozmowie z doradcą ministra edukacji Lionela Jospina o polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie edukacji

   

  Nota francuskiego MSZ wyrażająca zgodę na mianowanie Janusza Stefanowicza ambasadorem polskim we Francji, 10 sierpnia 1984 r. (AMSZ).
  Nota francuskiego MSZ wyrażająca zgodę na mianowanie Janusza Stefanowicza ambasadorem polskim we Francji, 10 sierpnia 1984 r. (AMSZ).
  Nominacja Janusza Stefanowicza na ambasadora polskiego we Francji, 14 września 1984 r. (AMSZ).
  Nominacja Janusza Stefanowicza na ambasadora polskiego we Francji, 14 września 1984 r. (AMSZ).
  Depesza z Paryża do Warszawy, 6 lipca 1989 r., strona 1 (AMSZ).
  Depesza z Paryża do Warszawy, 6 lipca 1989 r., strona 1 (AMSZ).
  Depesza z Paryża do Warszawy, 6 lipca 1989 r., strona 2 (AMSZ). W opracowanych materiałach nr 193.
  Depesza z Paryża do Warszawy, 6 lipca 1989 r., strona 2 (AMSZ). W opracowanych materiałach nr 193.