close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • 12 września 2017 (ostatnia aktualizacja: 12 września 2017)

   

   

   

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli
  ul. Stevin 139, 1000 Bruksela
  tel. +32 2 7804 393


  SPRZEDAJE
  W TRYBIE TRZECIEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO
  SAMOCHÓD
  AUDI A 8 Berline
  3,0 diesel
  (zarejestrowany na numerach dyplomatycznych)

   

   

   

  Data pierwszej rejestracji : październik 2010
  Moc silnika : 184  KV
  Pojemność silnika 2967 cm3
  Kolor karoserii : czarny ciemny metalizowany
  Liczba miejsc siedzących : 5
  Skrzynia biegów : automatyczna
  Przebieg : 116 809  km
  Cena wywoławcza : 17 000 EURO netto


  Sprzedawany samochód można obejrzeć w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (ul. Stevin 139, 1000 Bruksela) po wcześniejszym umówieniu spotkania z p. Bartoszem BARTNICKIM (tel.+ 32 491 710 561).


  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 850 Euro (słownie: osiemset pięćdziesiąt Euro) przelewem na rachunek bankowy Stałego Przedstawicielstwa nr o numerze: BE 15 310-0610559-30, BIC/SWIFT BBRUBEBB.
  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.


  Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli prosi o składanie ofert zawierających :
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem samochodu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  najpóźniej do 2 października 2017 r., w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją « Przetarg publiczny – Audi A 8 Berline diesel » w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli, ul. Stevin 139, 1000 Bruksela.


  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.


  Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także nie zawiera danych, o których mowa powyżej lub dane są nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.


  Termin zawarcia umowy sprzedaży – do 16 października 2017 r.

   

   

  Załączniki

  Foto 1

  Foto 2

  Foto 3

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: