close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OGŁOSZENIA

 • 30 listopada 2017 (ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2017)

  Stosownie do wymogów określonych w art. 5 b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, MSZ ogłasza „Program współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020” określający cele, zakres, formy oraz zasady współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z ww. podmiotami.

   

  Pobierz plik >

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: