close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PROFILE KRAJÓW

 •  

  Wjazd i pobyt


   

  Obywatele RP zwolnieni są z obowiązku wizowego w przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni. Istnieje formalny wymóg okazania na granicy środków finansowych w wysokości 75 EUR na każdy dzień pobytu, warto mieć więc kartę płatniczą lub kredytową. Obywatele UE mogą przekraczać granicę bośniacką także na podstawie dowodów osobistych. Turyści legitymujący się w Bośni i Hercegowinie tylko dowodem osobistym mogą spotkać się jednak z innymi problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z usług niektórych banków, poczty czy Western Union. W przypadku przekraczania granicy na dowodzie osobistym należy się upewnić, że legitymujemy się WAŻNYM dokumentem tj. - data jego ważności jest dłuższa od okresu planowanego pobytu (ogólna zasada - min. 3 miesiące) oraz, że dokument nie był uprzednio zgłoszony jako zagubiony lub ukradziony, ponieważ, automatycznie figuruje on na liście INTERPOLU i przy kontroli granicznej może zostać odebrany.

   

  Bezpieczeństwo


   

  W Bośni i Hercegowinie nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

  Ze względu na częste kradzieże dokumentów osobistych, dokumentów samochodowych czy pieniędzy i kart płatniczych zaleca się noszenie ich oddzielnie. Warto mieć przy sobie kopię ksero ważniejszych dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego auta i ubezpieczenia, dowodu tożsamości).

  Warto pamiętać także o tym, że w większości miast nierozwiązanym pozostaje problem bezdomnych psów. Należy zachować szczególną ostrożność na ulicach miast w obecności bezpańskich zwierząt, szczególnie większych grup.

  W wielu miejscach , szczególnie mniej popularnych turystycznie, pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów. Miejsca te najczęściej sa oznakowane , ale nie zaleca się samodzielnego  podróżowania po lasach, górach,  drogach nieutwardzonych, nieoznakowanych lub rzadko używanych . Pieszo wskazane jest poruszanie się po wyznaczonych szlakach, z miejscowym przewodnikiem, zaś w ruchu kołowym po oznakowanych i utwardzonych drogach.

   

  Ubezpieczenie


   

  Konieczne jest wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego (tzw. Zielona Karta) przy wjeździe do BiH własnym środkiem komunikacji. Dotyczy to również tranzytu przez południowe terytorium BiH na odcinku 15 km w Neum. Zaleca się dodatkowe wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia medycznego. Należy wykazywać się dużą ostrożnością przy doborze firmy ubezpieczeniowej w Polsce - zdarzają się przypadki odmowy - przez nierzetelne firmy - pokrycia kosztów leczenia szpitalnego, co może rodzić poważne skutki finansowe dla pacjenta i jego najbliższych.

   

   

  Zdrowie


   

  Nie ma zagrożenia epidemiologicznego. Wizyta u lekarza kosztuje ok. 15-25 EUR. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że klimat i temperatury w Bośni i Hercegowinie znacznie różnią się od panujących w Polsce. W lecie temperatury sięgają ponad 40 C. Należy zachować szczególną ostrożność podczas kąpieli w rzekach i jeziorach, w których temperatura wody nawet latem pozostaje niska, a nurt może być niebezpieczny.

  W okresie zimowym znaczącym utrudnieniem dla zwiedzających mogą być gęste mgły i smog zanieczyszczające powietrze, szczególnie w miastach położonych w dolinach pomiędzy obszarami górskimi.

   

  Podróżowanie po kraju


   

  Podróżowanie jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania powyższych zaleceń. Z uwagi na kradzieże kieszonkowe w miejscach szczególnie uczęszczanych przez turystów należy wystrzegać się noszenia przy sobie niezabezpieczonych wartościowych przedmiotów. Nie należy parkować przez dłuższy czas samochodów w miejscach ogólnie dostępnych i pozostawiać w nich wartościowych przedmiotów, jak torby, plecaki, sprzęt elektroniczny – wszystko to może stanowić zachętę włamania, powodując nie tylko utratę rzeczy osobistych, ale i szkodę w samochodzie. Zdarzające się kradzieże samochodów dotyczą zwłaszcza aut produkcji niemieckiej i japońskiej, terenowych oraz dobrze wyposażonych. Na posterunkach policji należy liczyć się z opieszałą obsługą, warto przyjść z osobą komunikującą się w języku lokalnym i pamiętać o tym, że rzadko są wystawiane od ręki protokoły ze zgłoszenia kradzieży. Przypominamy, iż kradzież dokumentów - dowodu osobistego i paszportu powinna być również osobiście zgłoszona w urzędzie konsularnym (należy się stawić z protokołem z policji).

   

  Informacje dla kierowców


   

  Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, niemniej posiadanie go jest wskazane. Podczas podróży samochodem zalecana jest ostrożność - miejscowi kierowcy nie zawsze respektują przepisy drogowe. Natomiast policja (częste patrole na drogach) rygorystycznie egzekwuje ich przestrzeganie, zwłaszcza w przypadku przekroczenia prędkości. Drogi, choć wąskie, są na ogół dość dobrej jakości i oznakowane. W wielu tunelach górskich nie ma oświetlenia. Z uwagi na górski charakter kraju należy dostosować prędkość jazdy do warunków terenowych. W przypadku postojów przy drodze nie należy wchodzić na pobocza ani do lasu z uwagi na miny pozostałe po działaniach wojennych. Niektóre zaminowane pobocza są specjalnie oznaczone symbolami ostrzegawczymi (czerwone tabliczki PAZI MINE). Sieć stacji benzynowych nie jest tak rozwinięta jak w Polsce. Zalecane jest korzystanie ze stacji sprawdzonych dystrybutorów paliwa np. Energopetrol (EP), INA, OMV, PETROL. Przy głównych drogach istnieją zajazdy, motele, restauracje i bary, obok których usytuowane są parkingi (nie należy pozostawiać w środku rzeczy bez opieki). Użytkownicy nawigacji satelitarnej powinni być świadomi faktu, iż mapy satelitarne najczęściej nie obejmują BiH.

   

  Cło


   

  W Bośni i Hercegowinie obowiązują szczegółowe regulacje dotyczące wwozu, wywozu i wymiany środków finansowych. Można wwieźć każdą kwotę pod warunkiem zadeklarowania jej służbom celnym. Bez deklaracji dopuszczalny jest wywóz maksymalnie 2.500 EUR. Wywóz większych kwot należy zgłaszać służbom celnym; pochodzenie pieniędzy musi być udokumentowane.

   

  Obyczaje


   

  Normy obyczajowe są podobne do obowiązujących w Polsce, mimo że znaczny odsetek mieszkańców Bośni i Hercegowiny jest wyznania muzułmańskiego. Państwo ma charakter wielowyznaniowy. Mieszkańcy Bośni i Hercegowiny na ogół odnoszą się przyjaźnie do cudzoziemców. Zaleca się unikania rozmów na tematy historyczne, polityczne i religijne.

   

  Przydatne informacje


   

  Stały kurs miejscowej waluty wynosi 1 euro = 1,9558 KM. Wymiany walut dokonuje się w kantorach, na poczcie lub bankach, gdzie pobierana jest kilkuprocentowa prowizja. W soboty i niedziele banki w większości są nieczynne.

  Zaleca się korzystanie z kart płatniczych, akceptowane są wszystkie główne karty płatnicze; liczba bankomatów w miastach jest wystarczająca.   


   

  Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

   

   

  Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

   

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

   

  15 kwietnia 2015 (ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: