close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • W RAZIE KŁOPOTÓW

 •  

  Na podstawie artykułu 23 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, każdy obywatel Unii korzysta na terytorium państwa trzeciego, gdzie państwo członkowskie, którego jest obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych Państw Członkowskich na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa.

   

   

  Oznacza to, że we wszystkich tych państwach, w których Polska nie ma swojej ambasady lub konsulatu, możesz zwrócić się w trudnej sytuacji o pomoc do każdego przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego jednego z państw Unii Europejskiej. Pamiętaj jednak, że zakres oczekiwanej pomocy i warunki jej udzielenia mogą być wyłącznie takie same, jak oferowane obywatelom tego państwa.


  W większości przypadków udzielenie pomocy będzie poprzedzone kontaktem z polską placówką dyplomatyczno-konsularną, która obejmuje swoim okręgiem państwo, w którym przebywasz. Dlatego przed zgłoszeniem się o pomoc do placówki innego państwa UE, zalecamy kontakt z właściwą polską placówką. Odpowiednie dane teleadresowe znajdziesz w przygotowanym przez nas opisie państwa.

   

   

  Więcej informacji na temat prawa obywateli UE do opieki konsularnej oraz placówek państw UE dostępnych w poszczególnych krajach znajdziesz na specjalnej stronie Komisji Europejskiej.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: