close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • 2 grudnia 2014

  W związku z brakiem możliwościami skutecznego sprawowania przez Konsulat Generalny RP w Odessie jakichkolwiek funkcji, w tym opieki konsularnej, na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu (ARK) oraz m. Sewastopol, MSZ ponawia wezwanie do opuszczenia Krymu/ARK przez obywateli polskich i wzywa do nieudawania się na te tereny.

  Zachowaj zwykłą ostrożność Ostrzegamy przed podróżą Nie podróżuj Opuść natychmiast

  MSZ przypomina, że w związku z dokonaną przez Rosję aneksją Krymu – nielegalną z punktu widzenia prawa międzynarodowego - 8 marca 2014 r. została zawieszona działalność Konsulatu Generalnego RP w Sewastopolu, a następnie, wobec długotrwałego braku możliwości wykonywania funkcji przez tę placówkę, podjęto decyzję o jej likwidacji z dniem 30 września 2014 r.  i przekazaniu jej zadań - za zgodą władz Ukrainy - do Konsulatu Generalnego RP w Odessie.

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: