close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

  • 16 marca 2017

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza podróże do wschodniej i południowo-wschodniej Turcji oraz ostrzega przed podróżami do pozostałych regionów kraju.

    Zachowaj zwykłą ostrożność Ostrzegamy przed podróżą Nie podróżuj Opuść natychmiast

    W prowincjach położonych na wschodzie i południowym wschodzie Turcji, w tym na granicy z Syrią i Irakiem, prowadzone są działania zbrojne. Na obszarze całej Turcji utrzymuje się wysokie zagrożenie atakami terrorystycznymi. Ponadto od 21 lipca 2016 r. w całym kraju obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony po próbie zamachu stanu.

     

    W związku z wyznaczonym na 16 kwietnia 2017 r. ogólnokrajowym referendum w sprawie zmiany konstytucji, na terenie całego kraju w ramach kampanii referendalnej organizowane mogą być wiece, zebrania i demonstracje o charakterze masowym.

     

    Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym w Turcji:

    - zachowanie szczególnej ostrożności;

    - unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych, demonstracji, zbiegowisk;

    - nieprzebywanie bez potrzeby w pobliżu gmachów użyteczności publicznej, lokali wyborczych oraz miejsc stacjonowania policji i wojska.

     

    W sytuacjach zagrożenia należy bezwzględnie przestrzegać i stosować się do zaleceń tureckich sił porządkowych. Podczas podróży po Turcji należy zawsze posiadać przy sobie paszport. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca również bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych urzędów w Ankarze oraz Stambule, jak również dokonanie zgłoszenia podróży w systemie Odyseusz.

     

    MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

     

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: