close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • 23 grudnia 2016

  W związku z trwającymi działaniami wojennymi, aktywnością ugrupowań terrorystycznych i nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o utrzymującym się na całym obszarze Libii bardzo wysokim zagrożeniu dla bezpieczeństwa i apeluje do obywateli polskich o powstrzymanie się od wszelkich podróży do tego kraju.

  Zachowaj zwykłą ostrożność Ostrzegamy przed podróżą Nie podróżuj Opuść natychmiast

  Ze względu na zawieszenie do odwołania działalności Ambasady RP w Trypolisie możliwość udzielenia obywatelom polskim bezpośredniej pomocy konsularnej jest bardzo ograniczona. Wykonywanie czynności konsularnych dotyczących Państwa Libia zostało czasowo powierzone Ambasadzie RP w Kairze.

   

  Obywatele polscy przebywający na terytorium Libii wbrew niniejszemu ostrzeżeniu powinni niezwłocznie zgłosić swój pobyt w systemie rejestracji podróży Odyseusz i nawiązać kontakt z Ambasadą RP w Kairze.

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: