close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • 23 grudnia 2016

  W związku z trwającymi działaniami wojennymi, aktywnością ugrupowań terrorystycznych i nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o utrzymującym się na całym obszarze Libii bardzo wysokim zagrożeniu dla bezpieczeństwa i apeluje do obywateli polskich o powstrzymanie się od wszelkich podróży do tego kraju.

  Zachowaj zwykłą ostrożność Ostrzegamy przed podróżą Nie podróżuj Opuść natychmiast

  Ze względu na zawieszenie do odwołania działalności Ambasady RP w Trypolisie możliwość udzielenia obywatelom polskim bezpośredniej pomocy konsularnej jest bardzo ograniczona. Wykonywanie czynności konsularnych dotyczących Państwa Libia zostało czasowo powierzone Ambasadzie RP w Kairze.

   

  Obywatele polscy przebywający na terytorium Libii wbrew niniejszemu ostrzeżeniu powinni niezwłocznie zgłosić swój pobyt w systemie rejestracji podróży Odyseusz i nawiązać kontakt z Ambasadą RP w Kairze.

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ ostrzeżenia należy traktować wyłącznie jako rekomendację: mają one charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: