close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • 26 stycznia 2017

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do północnego i wschodniego Kamerunu, a także w rejon półwyspu Bakassi.

  Zachowaj zwykłą ostrożność Ostrzegamy przed podróżą Nie podróżuj Opuść natychmiast

  Na północy kraju, w szczególności wzdłuż granicy z Nigerią i Czadem występuje bardzo wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi i porwaniami obcokrajowców. Mogą tam trwać operacje sił zbrojnych przeciwko rebeliantom.

   

  Na wschodzie kraju, w szczególności wzdłuż granicy z Republiką Środkowoafrykańską, ogólny poziom zagrożenia bezpieczeństwa jest wysoki ze względu na niestabilną sytuację w sąsiedniej RŚA. Dochodzić tam może ataków uzbrojonych grup, napadów rabunkowych i porwań obcokrajowców.

   

  W rejonie półwyspu Bakassi, przy granicy z Nigerią, występuje bardzo wysokie zagrożenie piractwem morskim i napadami rabunkowymi.

   

  Na pozostałym obszarze Kamerunu, w tym w głównych miastach, Jaunde i Duali, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności ze względu m.in. na zagrożenie terroryzmem i napadami rabunkowymi. W anglojęzycznych regionach Północno-Zachodnim i Południowo-Zachodnim dochodzić może do demonstracji, zamieszek, a nawet starć ze służbami bezpieczeństwa.

   

  Obywatelom polskim, przebywającym w Kamerunie, zaleca się śledzenie na bieżąco sytuacji tym kraju, unikanie zgromadzeń publicznych i stosowanie się do poleceń służb porządkowych. Zaleca się zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz i nawiązanie kontaktu z Ambasadą RP w Abudży.

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ ostrzeżenia należy traktować wyłącznie jako rekomendację: mają one charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: