close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • 10 sierpnia 2017

  W związku z utrzymującym się napięciem społecznym oraz zagrożeniem ze strony organizacji terrorystycznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Etiopii.

  Zachowaj zwykłą ostrożność Ostrzegamy przed podróżą Nie podróżuj Opuść natychmiast

  Stan wyjątkowy, wprowadzony w 2016 r. w związku z niepokojami społecznymi, został zniesiony w sierpniu 2017 r. Niemniej jednak na terenie całego kraju możliwe są protesty i zamieszki. Nie są również wykluczone akty wandalizmu i grabieży, których celem mogą być m.in. obiekty hotelowe i pojazdy osobowe.

   

  MSZ odradza podróże do:

  - obszarów przygranicznych z Erytreą, Sudanem, Sudanem Południowym i Kenią (z wyjątkiem regularnych tras turystycznych w regionie Tigraj i Dolinie Omo);

  - Pustyni Danakilskiej;

  - pogranicza pomiędzy stanami Oromo i Somali, w szczególności miast Dire Dawa, Harar, Jijga i okolic;

  - regionu Somali, a w szczególności obszarów położonych w pobliżu granicy z Somalią (także z Puntlandem);

  - regionu Gambela.

   

  Podczas podróży po regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa nie należy zbaczać z głównych szlaków komunikacyjnych.

   

  Na całym pozostałym obszarze Etiopii należy zachować szczególną ostrożność.

   

  Obywatelom polskim przebywającym w Etiopii MSZ zaleca również unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych oraz dokonanie zgłoszenia podróży w systemie Odyseusz.

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ ostrzeżenia należy traktować wyłącznie jako rekomendację: mają one charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: