close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • 21 października 2016

  W związku z ogłoszonym dnia 9 października 2016 r. na całym obszarze Etiopii stanem wyjątkowym, utrzymującym się napięciem społecznym oraz rosnącym zagrożeniem ze strony organizacji terrorystycznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim podróżującym do Etiopii zachowanie wzmożonej ostrożności na terytorium całego kraju oraz powstrzymanie się od podróżowania do regionów Oromo i Amhara, w szczególności w okolice miast Gondar i Bahir Dar. Podczas podróży po regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa nie należy zbaczać z głównych szlaków komunikacyjnych.

  Zachowaj zwykłą ostrożność Ostrzegamy przed podróżą Nie podróżuj Opuść natychmiast

  Apelujemy o unikanie wszelkich demonstracji lub zgromadzeń publicznych, które mogą przeradzać się w zamieszki. Niepokoje mogą wybuchać nieregularnie, bez ostrzeżenia i w różnych lokalizacjach. Bezwzględnie należy unikać prób fotografowania lub filmowania protestów. Demonstracje mogą być wykorzystywane przez tłum do aktów wandalizmu i grabieży, których celem są m.in. obiekty hotelowe i pojazdy osobowe. W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego zabronione jest rozpowszechnianie wszelkich informacji mogących wywoływać konflikty wewnątrz kraju, a także słuchanie, oglądanie lub czytanie informacji pochodzących z ośrodków opozycyjnych. Zablokowane zostały media społecznościowe. Władze kraju przewidują także możliwość wprowadzania godziny policyjnej na obszarach wystąpienia ew. zamieszek.

   

  Zdecydowanie odradzamy podróże do:

  • obszarów przygranicznych z Erytreą, Sudanem, Sudanem Południowym i Kenią za wyjątkiem regularnych tras turystycznych w regionie Tigraj i Dolinie Omo;

  • północnej części Pustyni Danakilskiej;

  • Regionu Somali, a w szczególności obszarów położonych w pobliżu granicy z Somalią oraz Puntlandem;

  • okolic miast Gondar i Bahir Dar.

  Sugerujemy ograniczenie do niezbędnego minimum podróży po regionie Gambela na zachodzie kraju oraz po pograniczu Etiopii z Somalilandem.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca również wszystkim osobom planującym podróż do Etiopii bieżące monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa, która może pogorszyć się w niekontrolowany sposób również na pozostałych obszarach kraju, bezwzględne stosowanie się do zaleceń sił porządkowych oraz dokonanie zgłoszenia podróży w systemie Odyseusz.

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: