close

28 lipca 2017

Wiceminister Joanna Wronecka z wizytą na Ukrainie

Podsekretarz stanu w MSZ Joanna Wronecka złożyła wizytę we Lwowie, gdzie spotkała się z przedstawicielami organizacji realizujących projekty ze środków polskiej współpracy rozwojowej oraz podpisała umowę z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

 

- Jestem wdzięczna za możliwość dalszej współpracy z biurem UNDP, którego doświadczenie i wiedza pozwoliły nam efektywnie wesprzeć osoby, które ucierpiały w wyniku konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy – mówiła wiceminister Wronecka podczas uroczystości podpisania umowy dotyczącej realizacji drugiej edycji projektu promującego przedsiębiorczość wśród uchodźców wewnętrznych. Od 2015 r. Polska, we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, aktywnie wspiera ukraiński rząd w działaniach pomocowych na rzecz najbardziej poszkodowanej ludności. Dotychczas strona polska przeznaczyła na ten cel 3 mln zł. Granty otrzymało 100 osób, co pozwoliło stworzyć ponad 300 miejsc pracy. Podpisując umowę Polska zadeklarowała dodatkową kontrybucję w wysokości 2 mln zł.

 

 

Podczas wizyty na Ukrainie wiceszefowa MSZ spotkała się również z Ołehem Syniutką, szefem Obwodowej Administracji Państwowej. – Obwód lwowski pozostaje ważnym partnerem w polskiej współpracy rozwojowej z Ukrainą. Współpracę w tym obszarze charakteryzuje duża dynamika – zwróciła uwagę wiceszefowa MSZ podczas spotkania, przedstawiając informacje na temat polskiej pomocy rozwojowej i humanitarnej na rzecz Ukrainy.

 

Ważnym punktem wizyty były rozmowy z kluczowymi partnerami i beneficjentami projektów dofinansowanych ze środków polskiej pomocy w regionie lwowskim – Instytutem Miasta Lwowa, Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia oraz Komendą Obwodowej Straży Pożarnej. Wiceminister Wronecka podziękowała za dotychczasową współpracę z Polską i determinację w realizacji działań na rzecz rozwoju Ukrainy.

 

 

W trakcie pobytu we Lwowie wiceminister Wronecka odwiedziła także Regionalne Centrum Rozwoju Lokalnego, utworzone w ramach unijnego programu U-LEAD, w którym Polska bierze aktywny udział. Ostatnim punktem wizyty była wieś Sieciechów, gdzie 300 osób przesiedlonych z Krymu otrzymuje pomoc psychologiczną i uczestniczy w procesie integracji ze społecznością przyjmującą w ramach projektu dofinansowanego przez Ambasadę RP w Kijowie.

 

W 2016 r. Ukraina otrzymała od Polski wsparcie w wysokości 94 mln zł i była trzecim co do wielkości biorcą polskiej dwustronnej współpracy rozwojowej.

 

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych