close

30 maja 2017

Powołanie nowych członków Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Wiceminister Joanna Wronecka w imieniu ministra Witolda Waszczykowskiego wręczyła listy wyznaczające nowych członków Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

 

– Spotykamy się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podczas uroczystości wręczenia powołań nowym członkom Polskiego Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania Nauki i Kultury (UNESCO) w przeddzień wydarzenia niezwykle ważnego zarówno dla polskiej kultury, jak i polskiej polityki zagranicznej, jakim będzie odbywająca się w dniach od 2 do 12 lipca 2017 roku w Krakowie 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa – stwierdziła wiceminister Joanna Wronecka.


Wiceszefowa polskiej dyplomacji podkreśliła otwartość i gotowość współdziałania Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Polskim Komitetem ds. UNESCO, jak również uwypukliła znaczenie Komitetu we współpracy Polski nie tylko z UNESCO, ale z całym systemem Organizacji Narodów Zjednoczonych.‎ Wiceminister wyraziła również przekonanie, że dzięki ścisłej współpracy Polskiego Komitetu ds. UNESCO i instytucji rządowych zaangażowanych w przygotowanie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa zakończy się ona sukcesem i stanowić będzie dobrą promocję Polski.


Polski Komitet ds. UNESCO powstał w 1956 roku, a jego głównym zadaniem jest wspomaganie dialogu i współpracy pomiędzy polskimi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi a UNESCO. Komitet jest organem doradczym Rady Ministrów RP. Jego członkami są cieszący się autorytetem przedstawiciele świata kultury, nauki i mediów o uznanym dorobku, cenieni w swoich środowiskach.

 
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych