close

26 października 2015

Polscy polarnicy uhonorowani odznaką „Bene Merito”

– Uznani na całym świecie, swoją postawą i prezentowanym najwyższym poziomem merytorycznym przyczyniacie się Państwo w sposób bezpośredni do wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski za granicą – powiedziała wiceminister Henryka Mościcka-Dendys podczas dzisiejszej uroczystości wręczenia odznak honorowych „Bene Merito” polskim badaczom polarnym.

– Nad polskimi  stacjami naukowymi w Antarktydzie i Arktyce od dziesięcioleci powiewa biało-czerwona flaga. Placówki te realizują tam, w ekstremalnie trudnych warunkach, misję dyplomacji publicznej, reprezentując polską naukę poza granicami kraju – dodała.
 

Dziękując w imieniu wyróżnionych prof. Jacek Jania,  przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN, wybitny glacjolog i badacz obszarów polarnych, wyraził satysfakcję, że praca polskich badaczy oraz ich wkład w umacnianie roli Polski na arenie międzynarodowej zostały dostrzeżone i uhonorowane. – Ta odznaka będzie nas mobilizowała do dalszych działań w przyszłości – podkreślił prof. Jania.
 

Honorowe odznaczenie „Bene Merito” ustanowione w 2009 roku przyznawane jest przez ministra spraw zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

 

                                                                                                              Biuro Rzecznika Prasowego
                                                                                                      Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Honorowe odznaki „Bene Merito” otrzymali:
 

dr Agnieszka Beszczyńska-Möller  – dr nauk oceanograficznych, adiunkt w Instytucie Oceanologii PAN;
 

prof. Krzysztof Birkenmajer – wybitny geolog, autor ponad 600 prac naukowych, uczestnik 23 wypraw naukowych na Spitsbergen, 8 wypraw na Antarktydę oraz 2 wypraw na Grenlandię, współzałożyciel polskiej stacji badawczej PAN im. J. Siedleckiego w Hornsundzie na Spitsbergenie;
 

prof. Piotr Głowacki – dr habilitowany i profesor nadzwyczajny nauk geofizycznych w Instytucie Geofizyki PAN, od wielu lat odpowiada za funkcjonowanie polskiej stacji naukowej w Hornsundzie na Spitsbergenie;
 

Piotr Graczyk – pracownik naukowy Arktycznego Uniwersytetu w Tromsø, ekspert w zakresie problematyki politologicznej regionu Arktyki;
 

prof. Aleksander Guterch – profesor zwyczajny w Instytucie Geofizyki PAN, specjalista w zakresie badań podmorskich litosfery, inicjator i koordynator 7 polskich wypraw do Antarktyki Zachodniej;
 

prof. Jacek Jania – przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Śląskim, glacjolog i badacz obszarów polarnych;
 

dr Anna Kidawa – dr nauk biologicznych oraz wieloletni pracownik Zakładu Biologii Antarktyki, uczestniczka wielu ekspedycji realizowanych na stacji PAN im. H. Arctowskiego;
 

dr Michał Łuszczuk – dr nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katedry Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 

prof. Janusz Pempkowiak – prof. dr habilitowany nauk o ziemi, wieloletni dyrektor Instytutu Oceanologii PAN;
 

prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski – biolog i oceaonolog, autor licznych prac naukowych, współtwórca polskiego programu badań polarnych, założyciel i wieloletni kierownik polskiej stacji badawczej im H. Arctowskiego na Antarktydzie Zachodniej;
 

prof. Paweł Rowiński – dr habilitowany i profesor nauk o ziemi, wiceprezes PAN, wieloletni dyrektor Instytutu Geofizyki PAN;
 

prof. Janusz Symonides –  profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, wybitny znawca prawa morza, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, autor szeregu publikacji dotyczących Arktyki;
 

prof. Andrzej Tatur – dr habilitowany i profesor nadzwyczajny nauk geologicznych, dyrektor Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni kierownik polskiej stacji badawczej PAN im. H. Arctowskiego na Antarktydzie Zachodniej;
 

prof. Waldemar Walczowski – dr habilitowany i profesor nadzwyczajny nauk oceanograficznych w Instytucie Oceanologii PAN, uczestnik i kierownik wielu wypraw naukowych prowadzonych na okręcie badawczym „Oceania”;
 

prof. Piotr Zielenkiewicz – dr habilitowany i profesor nadzwyczajny nauk biologicznych, dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki, w którego strukturach działa Zakład Biologii Antarktyki prowadzący polską stację badawczą im. H. Arctowskiego na Antarktydzie Zachodniej.
 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych