close

29 sierpnia 2014

Oświadczenie MSZ o eskalacji sytuacji na Ukrainie wschodniej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wyraża stanowczy sprzeciw w związku z nasilaniem się wprowadzania żołnierzy rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy z terytorium Federacji Rosyjskiej.

W ostatnim okresie obserwujemy ofensywne działania rosyjskich sił zbrojnych w południowych regionach obwodu donieckiego, w szczególności w okolicach miasta Nowoazowsk. Traktujemy te posunięcia Rosji wobec Ukrainy jako działania wypełniające określone w dokumentach ONZ – rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 3314* - znamiona agresji.

 

Polska opowiadała i opowiada się jednoznacznie za wypracowaniem politycznego rozwiązania konfliktu na Ukrainie wschodniej. Stoimy na stanowisku konieczności poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, jako odzwierciedlających fundamentalne zasady prawa międzynarodowego. Federacja Rosyjska w sposób jawny łamie te zasady, naruszając swe zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązującego międzynarodowego prawa zwyczajowego.

 

Marcin Wojciechowski

Rzecznik Prasowy MSZ

 

*Rezolucja 3314 została w 1974 r. przyjęta w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych przez konsensus, uznawana jest za źródło międzynarodowego prawa zwyczajowego.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych