close

1 marca 2016

List ministra Waszczykowskiego do Sekretarza Generalnego Rady Europy

W związku z opublikowanym w prasie projektem opinii Komisji Weneckiej na temat zmian ustawowych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wystosował pismo do sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjørna Jaglanda.

Z najwyższą troską zwracam Pana uwagę na niefortunne zdarzenie, które miało miejsce w ramach współpracy pomiędzy Rządem RP a Komisją Wenecką Rady Europy – pisze minister Waszczykowski w piśmie z 29 lutego br.

 

Minister zwraca uwagę, że zgodnie z ustaloną procedurą, projekt opinii przygotowanej przez Komisję Wenecką „jako dokument poufny powinien być dostępny dla wyraźnie określonego grona zainteresowanych stron”, a uwagi rządu RP do dokumentu powinny zostać uwzględnione przez Komisję „przed przyjęciem i upublicznieniem tekstu ostatecznego”.  Jak podkreśla szef polskiej dyplomacji, niektóre media publikując wspomniany materiał Komisji Weneckiej i używając błędnych sformułowań spowodowały mylne wrażenie, że projekt odzwierciedla poglądy wszystkich członków Komisji.

 

Z przykrością stwierdzam, że działania Komisji Weneckiej, jeszcze przed konkluzjami jej pracy, zostały bez skrupułów wykorzystane do celów politycznych – stwierdza minister Witold Waszczykowski.

 

Poniżej przedstawiamy pełną treść listu szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego adresowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjørna Jaglanda.

 

Artur Dmochowski

Rzecznik Prasowy MSZ


LIST MINISTRA WITOLDA WASZCZYKOWSKIEGO

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych