close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 14 września 2017

  Wystąpienie odpowiedzialnego w MSZ za politykę azjatycką wiceministra Marka Magierowskiego, pełniącego też funkcję Narodowego Koordynatora ds. współpracy w formacie Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny (tzw. 16+1), otworzyło dwudniową konferencję pt. „Jak Pas i Szlak wpływa na relacje pomiędzy Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią?” w Warszawie.

  Inicjatywa Pasa i Szlaku, jak i powiązane z nią inne projekty współpracy Chin z krajami Europy, odniosą sukces jedynie wtedy, gdy uda się doprowadzić do synergii celów rozwojowych poszczególnych państw, a wspólne przedsięwzięcia oprzeć na zasadach partnerstwa i wzajemnych korzyści – podkreślił wiceminister Magierowski nawiązując w ten sposób m.in. do wypowiedzi premier Beaty Szydło na majowym Forum Pasa i Szlaku w Pekinie. Premier wskazała wówczas na potrzebę znalezienia punktów wspólnych strategii rozwojowych Chin i państw naszego regionu oraz wypracowania na tej podstawie konkretnych wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.

   

   

  Odnosząc się do tematu konferencji, wiceminister Magierowski zwrócił uwagę na aspekt tzw. connectivity, czyli wielowymiarowych połączeń, jako jeden z najbardziej atrakcyjnych elementów inicjatywy Pas i Szlak z polskiej perspektywy. Stwierdził, że poprawa połączeń transportowych mogłaby ułatwić obrót gospodarczy z Chinami i obniżyć koszty polskich eksporterów. Jak dodatkowo zaznaczył „Polska jest naturalnie predestynowana do stania się głównym hubem logistycznym w przepływie towarów i usług między Chinami i Europą”. Zaakcentował przy tym, że Unia Europejska może odgrywać ważną rolę w rozwoju connectivity między Europą i Azją, a jednocześnie wezwał do pełnej otwartości, inkluzywności i przejrzystości projektu Pasa i Szlaku.

   

   

  Inicjatywa Pasa i Szlaku zaproponowana została przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w 2013 roku i jest obecnie najważniejszym międzynarodowym projektem współpracy gospodarczej Chin, nawiązującym do historycznych tradycji  Jedwabnego Szlaku. W czasie wizyty Prezydenta RP w Chinach w listopadzie 2015 roku Polska i Chiny podpisały międzyrządowe porozumienie dotyczące wspólnego wspierania inicjatywy Pas i Szlak.

   

   

  Konferencja pt. „Jak Pas i Szlak wpływa na relacje pomiędzy Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią?” w Warszawie została zorganizowana przez sieć think-tanków 16+1, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wraz z Chińską Akademią Nauk Społecznych (CASS) i Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Fot. M. Jasiulewicz/MSZ
  Fot. M. Jasiulewicz/MSZ
  Fot. M. Jasiulewicz/MSZ
  Fot. M. Jasiulewicz/MSZ
  Fot. M. Jasiulewicz/MSZ
  Fot. M. Jasiulewicz/MSZ
  Fot. M. Jasiulewicz/MSZ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: