close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 12 września 2017

  Jednym z tematów dyskusji była zgłoszona przez wiceszefową MSZ na wcześniejszym posiedzeniu Rady w Brukseli inicjatywa dotycząca potrzeby wypracowania nowego podejścia do współpracy z krajami o średnim dochodzie jako uzupełnienie działań prowadzonych w krajach najmniej rozwiniętych.

  – W naszej ocenie wsparcie dla państw o średnim dochodzie powinno przede wszystkim przybrać formę dialogu sektorowego, budowania zdolności administracji, transferu nauki i technologii, wspierania edukacji, przekazywania dobrych praktyk, zaangażowania sektora prywatnego, nowych inwestycji, wymiany handlowej czy współpracy trójstronnej – podkreśliła wiceminister Wronecka. Polska delegacja przypominała również, że nasz kraj na co dzień blisko współpracuje z krajami o średnim dochodzie, w tym z naszymi wschodnimi sąsiadami. Z polskich doświadczeń wynika, że państwa-donatorzy powinny kierować się trzema głównymi zasadami: partnerstwem, konkretnym zapotrzebowaniem i zaangażowaniem partnera.

   

   
  Podczas nieformalnego posiedzenia Rady ministrowie dyskutowali również na temat potrzeby bardziej kompleksowego podejścia do współdziałania pomocy humanitarnej i rozwojowej. Wiceszefowa polskiej dyplomacji podkreśliła, że Polska aktywnie uczestniczyła w udzielaniu pomocy wielostronnej i dwustronnej w Iraku i nasze doświadczenia mogą zostać wykorzystane w przyszłości do planowania bardziej zaawansowanych działań pomocowych.


   
  Nieformalne posiedzenie Rady FAC-DEV było również okazją do bilateralnego spotkania z delegacją Zjednoczonego Królestwa. Wiceminister Wronecka omówiła ze swoim odpowiednikiem, brytyjskim ministrem ds. współpracy rozwojowej Lordem Batesem, przyszłość współpracy Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej po Brexicie w zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej. Rozmawiano również o możliwości zacieśnienia współpracy RP i Wielkiej Brytanii na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w trakcie polskiego niestałego członkostwa.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: