close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 23 maja 2014

  O funkcjonowaniu Polski w strasburskim systemie ochrony praw człowieka mówił w Senacie RP podsekretarz stanu Artur Nowak-Far 23 maja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki”.

  Wiceminister Nowak-Far wygłosił referat „Gwarancje ochrony praw podstawowych w Polsce – perspektywa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, w którym wskazał na zwiększające się znaczenie orzecznictwa trybunału w tworzeniu i stosowania prawa w Polsce. Zaprezentował także inicjatywę MSZ, zgodnie z którą projekty aktów prawnych powinny zostać poddane badaniu pod kątem ich zgodności z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

   

  Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska jest zainteresowana aby ochrona praw człowieka gwarantowana przez ETPCz była w najwyższym stopniu efektywna. Wskazał na szczególną rolę procedury tzw. wyroków pilotażowych, odniósł się również do procedury ratyfikacyjnej Protokołu dodatkowego nr 15 do Konwencji związanego z długofalową reformą Trybunału. Wskazał też na znaczenie procedury wykonywania wyroków ETPCz w kraju oraz na coraz większą skuteczność polskich władz w tym zakresie. Na zakończenie wiceminister Nowak-Far zwrócił uwagę na pozytywną współpracę rządu z Sejmem i Senatem w odniesieniu do stosowania standardów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

   

  Organizatorem konferencji pod honorowym patronatem ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW profesora Krzysztofa Rączki oraz dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adwokata Pawła Rybińskiego był Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: