close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 23 kwietnia 2014

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”. Prace konkursowe można przesyłać do 27 maja.

  Konkurs promuje prawa i wolności chronione Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Temat prac powinien obejmować wybrany aspekt równości w kontekście praw człowieka.

   

  Prace plastyczne laureatów konkursu zostaną opublikowane w specjalnej edycji kalendarza na rok 2015 oraz zaprezentowane w formie wystawy podczas VIII Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

   

  Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 27 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

   

  Dodatkowe informacje:

   

  Zaproszenie do udziału w Konkursie (pdf.) >>

  Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem (pdf.) >>

  Regulamin konkursu (pdf.) >> (aktualizacja z dnia 19 września 2014 r.)

  - Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (pdf.)>>>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: