close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 29 września 2017

  W ramach V rundy Dialogu Strategicznego Polska-Chiny obywającej się 28 września br. w Pekinie wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski odbył rozmowy z wiceszefem chińskiej dyplomacji Wang Chao.

  Podczas spotkania dokonano szerokiego przeglądu kwestii bilateralnych, jak również omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnych wydarzeń na arenie międzynarodowej.


  W rozmowie ze swoim chińskim odpowiednikiem wiceminister Magierowski przedstawił propozycje wzmocnienia mechanizmów polsko-chińskiego partnerstwa strategicznego. Wiceszefowie dyplomacji obu państw omówili także szereg obszarów współpracy dwustronnej, m.in. w zakresie inwestycji, infrastruktury, handlu, polityki klimatycznej i energetycznej, kultury, turystyki oraz współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym. W zakresie współpracy wielostronnej w formacie 16+1, grupującym kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie oraz Chiny, obaj wiceministrowie wymienili opinie na temat zbliżającego się szczytu premierów w Budapeszcie w listopadzie. Zwrócili przy tym uwagę m.in. na towarzyszące mu Forum Biznesu, które tworzy dodatkowe możliwości kontaktu dla przedsiębiorców polskich i chińskich. Wiceminister Magierowski przypomniał też o II Spotkaniu Ministrów Transportu 16+1, które odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 października. – Wierzymy, że Chiny będą zainteresowane planowanymi projektami dotyczącymi żeglugi śródlądowej w Polsce, a rozmowy podczas październikowej konferencji mogłyby przybliżyć konkretne decyzje w tym obszarze naszej współpracy – powiedział wiceszef polskiego MSZ.

   

   

  – Polska jest największym partnerem Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak też jednym z najważniejszych krajów Unii Europejskiej dla Pekinu – stwierdził wiceminister Wang Chao. Wiceszef chińskiej dyplomacji podkreślił bardzo dobre relacje polsko-chińskie, pozytywnie odnosząc się do konkretnych propozycji strony polskiej w zakresie kalendarza dalszych kontaktów politycznych, w tym wysokiego szczebla. Zadeklarował wsparcie chińskiego MSZ dla przedstawionych projektów współpracy sektorowej. Wiceministrowie rozmawiali ponadto o kluczowych zagadnieniach i najważniejszych problemach w zakresie bezpieczeństwa regionalnego w Europie i Azji, kładąc nacisk na konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego i pokojowego rozwiązywania sporów. Wśród omówionych tematów znalazły się sytuacja na Półwyspie Koreańskim, relacje chińsko-amerykańskie, aktualna sytuacja w UE, konflikt na Ukrainie, polityka Chin w Azji Środkowej i Południowej, cyberbezpieczeństwo, a także szereg kwestii gospodarczych, w tym w kontekście relacji UE-Chiny. Wiceminister Wang Chao pogratulował Polsce wyboru na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na dwuletnią kadencję, która rozpocznie się 1 stycznia 2018 r., a także z uznaniem wyraził się o goszczeniu w Katowicach kolejnej konferencji klimatycznej COP24 w 2018 r. Zadeklarował przy tym gotowość ChRL do ścisłej współpracy z Polską w tych gremiach.


  Dialog strategiczny jest jednym z mechanizmów polsko-chińskiego partnerstwa strategicznego, ustanowionego w 2011 r. i wzmocnionego w 2016 r. Rozmowy na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych odbywają się w cyklu dorocznym, na przemian w obu państwach. Podczas wizyty w Pekinie wiceminister Magierowski spotkał się także z wiceszefem Centrum Badań nad Rozwojem Rady Państwowej ChRL, a także z ekspertami międzynarodowymi pracującymi w Chinach.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: