close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 24 kwietnia 2013

  - Potrzebujemy własnego stylu m.in. w architekturze i wzornictwie, który odzwierciedli najlepsze tradycje. Stylu, który kojarzyć się będzie z odwagą i wolnością, z otwarciem na nowoczesność i będzie wizytówką Polski w świecie - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski otwierając dzisiaj I Konferencję Infrastrukturalną MSZ.

  W trakcie dwudniowej konferencji „W poszukiwaniu nowego Ładu. Architektura, sztuka, wzornictwo, inżynieria i zarządzanie nieruchomościami  w budowaniu wizerunku polskiej polityki zagranicznej ” jego uczestniczy rozmawiać będą na temat kreowania wizerunku polskiej dyplomacji poprzez sztukę.

   

  - Architektura, urbanistyka, wzornictwo a nawet organizacja pracy wyrastają z dziejów kraju i rzutują na jego rozwój i pozycję w świecie – zaznaczył minister Sikorski.  Podkreślił również, że kwestie stylu i estetyki były traktowane priorytetowo w czasach II Rzeczypospolitej. - Ład to nie tylko uroda, to porządek i dążenie do doskonałości. Współczesna służba dyplomatyczna podąża tym śladem. Modernizujemy naszą infrastrukturę, prowadzimy dialog z architektami, inżynierami, zarządcami nieruchomości, nawiązujemy współpracę z uczelniami artystycznymi i organizacjami – dodał minister.

   

  W konferencji biorą udział m.in. Jan Bosschem, Prezydent European Federation of Engineering Consultancy Associations, Marcin Mostafa, Prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, prof. Jerzy Porębski, prof. Krzysztof Ingarden, prof. Ewa Kucharska-Stasiak.

   

  Podczas panelu inauguracyjnego została  po raz pierwszy wręczona nagroda Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego przyznawana studentom wyższych uczelni o profilu artystycznym i technicznym, z którymi MSZ podpisało listy intencyjne oraz umowy dotyczące współpracy.  W tym roku minister Radosław Sikorski nagrodę wręczył studentom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej za opracowanie koncepcji projektu architektonicznego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie.

   

  Konferencji  towarzyszy także wystawa prac konkursowych przygotowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

   

  Współorganizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

   

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

  Laureaci nagrody Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego:

   

  • I nagroda: Dagna Badowska, Stanisław Ignaciuk
  • II nagroda: Łukasz Mieleszkiewicz, Jakub Róziewicz
  • III nagroda: Agnieszka Lewandowska
  • Wyróżnienia: Natalia Szcześniak, Maciej Dylewski, Michał Wiak, Dominika Wojciechowska, Daria Żarnoch, Ewa Jędras

  Radosław Sikorski podczas otwarcia I Konferencji Infrastrukturalnej MSZ
  Laureaci nagrody Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego: Dagna Badowska i Stanisław Ignaciuk
  Minister Radosław Sikorski oraz Jan Bosschem, Prezydent European Federation of Engineering Consultancy Associations
  Jan Bosschem, Prezydent European Federation of Engineering Consultancy Associations w trakcie wystąpienia
  I Konferencja Infrastrukturalna MSZ
  I Konferencja Infrastrukturalna MSZ
  Przemówienie Wiesława Tarki, Dyrektora Inspektoratu Służby Zagranicznej
  I Konferencja Infrastrukturalna MSZ
  I Konferencja Infrastrukturalna MSZ
  Minister Radosław Sikorski oraz Jan Bosschem w trakcie spotkania
  Więcej zdjęć w Fotogalerii