close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 10 maja 2013

  Bardzo się cieszę, że już po raz trzeci spotykamy się w formule Trójkąta Królewieckiego. Po spotkaniu w Królewcu i w Niemczech, dzisiaj spotkaliśmy się w Warszawie. Fakt, że to już trzecie spotkanie oznacza, iż ta formuła się sprawdza – powiedział Minister Radosław Sikorski po spotkaniu z szefami dyplomacji Niemiec Guido Westerwelle i Rosji Siergiejem Ławrowem w Warszawie.

   

  Podczas rozmów 10 maja trzech ministrów poruszyło m.in. tematy współpracy Rosja-NATO i Rosja-UE, najważniejsze kwestie międzynarodowe, w tym Syrii oraz, kwestie regionalne. Spotkanie w takim formacie odbywa się niespełna 3 tygodnie po Radzie Rosja-NATO oraz na kilka tygodni przed szczytem Rosja-UE.  

   

  Podczas spotkania określono, że bardzo ważnym aspektem współpracy trójstronnej pozostaje Okręg Królewiecki i bałtycki wymiar polityki europejskiej. Bardzo dobrze oceniliśmy już funkcjonującą umowę o Małym Ruchu Granicznym. W doprowadzaniu do niej pomocne były Niemcy. Dzięki tej umowie ilość przekroczeń granicy wzrosła o 100% z 2 do 4 mln. Dzięki rosyjskim klientom obroty w naszych sklepach w regionie, wzrosły nawet o 30% - podkreślił Minister Sikorski. Umowa o Małym Ruchu Granicznym z Rosją daje możliwości podróżowania i lepszego poznania się prawie 3 milionom ludzi - Rosjan z Okręgu Królewieckiego i Polaków z Pomorza oraz Warmii i Mazur. Daje też szanse na znaczne korzyści gospodarcze. Na Pomorze oraz Warmię i Mazury goście z Rosji przybyli dzięki 53 tysiącom wydanych przez Konsulat RP w Królewcu kart MRG.

   

  Podczas rozmów ministrowie spraw zagranicznych zaproponowali zorganizowanie w Polsce trójstronnej konferencji historycznej nt. pojednania - na przykładzie pojednania między Polakami i Niemcami oraz Niemcami i Rosjanami. Wykorzystując unikalne doświadczenia miast partnerskich z Polski, Niemiec i Rosji szefowie dyplomacji zaproponowali także organizację Forum Miast Partnerskich uczestniczących w takiej współpracy. Za bardzo ważne ministrowie Sikorski, Westerwelle i Ławrow uznali również realizację trójstronnych projektów w dziedzinie wymiany młodzieży. W trakcie rozmów ministrowie potwierdzili, ze kontynuowane będą wspólne szkolenia młodych dyplomatów z 3 państw.

   

  Polska zdecydowała się wesprzeć projekt utylizacji przestarzałej amunicji rosyjskiej w Okręgu Królewieckim- poinformował także Minister Sikorski. Projekt ten może stać się konkretnym osiągnięciem współpracy Rosja-NATO. Obecnie trwają ustalenia zasad realizacji tego projektu. Polska deklaruje gotowość przeznaczenia środków na studium jego wykonalności.

   

  Kolejne spotkanie w formule trójstronnej ministrów spraw zagranicznych odbędzie się w przyszłym roku na terytorium Federacji Rosyjskiej. 

   

  Marcin Bosacki

  Rzecznik Prasowy   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: