close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 7 czerwca 2017

  – Chcielibyśmy w najbliższych miesiącach wrócić do szerokich konsultacji – powiedział szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski po spotkaniu z ministrem ds. Europy i Zagranicznych Republiki Francuskiej Jeanem-Yvesem Le Drianem, w Paryżu, gdzie szef polskiego MSZ bierze udział w radzie ministerialnej OECD.

  Rozmowa ministrów dotyczyła przede wszystkim „nowego otwarcia” w relacjach polsko-francuskich. Witold Waszczykowski i Jean-Yves Le Drian zgodzili się, że należy zintensyfikować wysiłki na rzecz przełamania impasu powstałego po zakończeniu negocjacji w sprawie zakupu śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. Minister Waszczykowski ponowił skierowane do francuskiego partnera zaproszenie do złożenia wizyty w Warszawie i wyraził nadzieję, że pozwoli ona na wyznaczenie konkretnych obszarów, na których skoncentrowana zostanie współpraca bilateralna w najbliższej perspektywie. – Wyraziliśmy nadzieję, aby zrealizować zapowiedź prezydentów, którzy spotkali się w Brukseli, aby w sierpniu doszło do spotkania Trójkąta Weimarskiego. To nie jest jeszcze ostateczna decyzja, to była zapowiedź prezydentów. My chcemy tę zapowiedź zrealizować poprzez szerokie konsultacje w wielu dziedzinach, które nas łączą – podkreślił minister Waszczykowski.

   

   

  W odniesieniu do bieżących wyzwań agendy europejskiej ministrowie zaakcentowali, że ciągłe zagrożenie bezpieczeństwa Europejczyków wymaga od rządzących stanowczej odpowiedzi, a warunkiem skutecznych rozwiązań jest jedność i współdziałanie państw członkowskich. Podkreślili także, że Unia Europejska wymaga reform, dzięki którym na powrót stanie się bliska Europejczykom i wyznawanym przez nich wartościom. Priorytetem jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa oraz poprawa europejskiej konkurencyjności, kluczowa dla wzrostu ich dobrobytu. W tym kontekście szef polskiej dyplomacji odniósł się do kwestii rewizji dyrektywy ds. pracowników delegowanych. Wyraził zaniepokojenie Polski działaniami, które w naszej ocenie zagrażają swobodom wolnego rynku. – Są kwestie, które nas dzielą, np. kwestia pracowników delegowanych. To sprawy, które są dyskutowane nie tylko między Francją a Polską, ale w całej Unii Europejskiej. Kwestie te będziemy podejmować także w rozmowach bilateralnych – wskazał minister Waszczykowski po spotkaniu.

   

  Minister Le Drian pogratulował Polsce uzyskania niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wyraził przekonanie, że również na tym forum współpraca polsko-francuska będzie bliska i efektywna. – Ustaliliśmy, że w najbliższych miesiącach podejmiemy konsultacje w różnych dziedzinach. MSZ odpowiada za takie kwestie jak współpraca w dziedzinie europejskiej, jak kwestie ONZ. Jest teraz naturalne, że po wyborze do Rady Bezpieczeństwa będziemy z Francją współpracować w tej dziedzinie – powiedział po spotkaniu szef polskiego MSZ.

   

  Ministrowie zajęli podobne stanowisko w sprawie sytuacji we wschodnim sąsiedztwie UE. Z zaniepokojeniem odnieśli się do braku poprawy sytuacji na wschodzie Europy i podkreślili priorytetowe znaczenie pełnej implementacji porozumień mińskich dla rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ministrowie rozmawiali także na temat polityki klimatycznej. Zgodzili się, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się USA z porozumienia paryskiego, nie wpłynie negatywnie na poziom realizacji przez Polskę i Francję ich zobowiązań.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: