close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 9 lutego 2018

  – Estonia to państwo, które jest jednym z najbliższych partnerów Polski we współpracy dwustronnej, we współpracy w ramach UE i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział minister Jacek Czaputowicz po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Estonii Svenem Mikserem.

  Dzisiejsze rozmowy szefów dyplomacji Polski i Estonii koncentrowały się na potencjale relacji dwustronnych, kwestiach bezpieczeństwa oraz współpracy na forum UE i w ramach ONZ, w okresie niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

   


  Minister Czaputowicz podkreślił znaczenie intensywnego i otwartego polsko-estońskiego dialogu politycznego. – Rozwijamy także współpracę regionalną między państwami bałtyckimi a Grupą Wyszehradzką. Prowadzimy dialog na temat relacji dwustronnych: gospodarczych i współpracy kulturowej – podkreślił szef polskiego MSZ podczas wspólnej konferencji prasowej obu ministrów.


  Szefowie dyplomacji Polski i Estonii zwrócili uwagę na wyzwania dla bezpieczeństwa naszego regionu. Docenili znaczenie zaangażowania sił NATO na wschodniej flance, konieczność intensyfikacji relacji NATO-UE  oraz  współpracy na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym i hybrydowym. Omówili także stan przygotowań i oczekiwania wobec zbliżającego się szczytu NATO w Brukseli.  – Mamy zbieżne stanowiska co do problematyki bezpieczeństwa – podobnie postrzegamy zagrożenia dla bezpieczeństwa. Razem działamy na rzecz umocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego, co było przedmiotem naszej rozmowy. Chcemy, aby postanowienia z Newport i z Warszawy zostały umocnione, skonsolidowane na szczycie NATO, który odbędzie się w lipcu tego roku w Brukseli – mówił po spotkaniu szef polskiego MSZ. Minister Czaputowicz zwrócił ponadto uwagę na zaangażowanie Polski w misję patrolowania przestrzeni państw bałtyckich Baltic Air Policing oraz bliskość stanowisk Warszawy i Tallinna w kwestiach bezpieczeństwa i obrony. 


  Przedmiotem rozmów były także wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. Szef polskiej dyplomacji pogratulował udanej estońskiej prezydencji w Radzie UE. – Złożyłem gratulacje Panu Ministrowi za bardzo udane przeprowadzenie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie ubiegłego roku. Polska wysoko ocenia wybór priorytetów i ich realizację w czasie prezydencji – mówił minister Czaputowicz.

   


  Ministrowie zwrócili uwagę na znaczenie zasiadania przez Polskę obecnie w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Dziękując Estonii za wsparcie dla polskiej kandydatury, minister Czaputowicz przywołał polskie priorytety: wspieranie zasad prawa międzynarodowego (w tym suwerenności oraz integralności terytorialnej), zapobieganie konfliktom i promocja mediacji oraz dyskusja o nowych zagrożeniach dla pokoju i bezpieczeństwa (w tym zagrożenia hybrydowe, ze strony aktorów niepaństwowych oraz związane ze zmianami klimatycznymi).

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  2018-02-09-delegacja-estonia-003
  2018-02-09-konferencja-estonia-001
  2018-02-09-konferencja-estonia-003
  2018-02-09-delegacja-estonia-004

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: