close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 11 marca 2016

  12 marca 1999 roku w amerykańskim mieście Independence (po polsku Niepodległość) nasz marsz w kierunku euroatlantyckiej wspólnoty osiągnął swój cel. Staliśmy się integralną częścią Zachodu i zostaliśmy objęci gwarancjami bezpieczeństwa, wynikającymi z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

   

   

  Od tamtego dnia minęło 17 lat. W tym czasie między innymi na Bałkanach czy w Afganistanie pokazaliśmy, że nasi sojusznicy mogą liczyć na Polskę. Udowodniliśmy, że nie tylko korzystamy z sojuszniczego systemu światowego bezpieczeństwa, lecz także wnosimy do tego systemu nasz własny, poważny wkład.

   

  W lipcu tego roku Polska będzie gospodarzem szczytu NATO. Chcemy, żeby dorobek spotkania w Warszawie miał równie historyczny charakter co szczyt w Waszyngtonie w 1999 r., w którym Polska po raz pierwszy wzięła udział jako pełnoprawny członek Sojuszu.

   

  Mam nadzieję, że Szczyt w Warszawie wzmocni i rozwinie potencjał NATO do obrony swych członków, zapewniając w praktyce równe traktowanie każdego z nich. To jest istota „pakietu warszawskiego”, który powinien zostać przyjęty na lipcowym szczycie.

   

  Obejmuje on nowoczesne rozwiązania wojskowe, które pomogą wyrównać poziom bezpieczeństwa między Europą Środkową a Europą Zachodnią. Realne wzmocnienie wschodniej flanki to realna potrzeba Polski i pozostałych państw regionu, niezbędna dla zapewnienia Sojuszowi, jako całości, bezpieczeństwa. Mamy tez świadomość potrzeb naszych południowych Sojuszników.

   

  Nie prosimy jednak o nic, czego sami nie robimy – Polska także inwestuje w swoje bezpieczeństwo. Jako jeden z niewielu członków Sojuszu przeznaczamy ponad 2% PKB na wydatki obronne, kwotę do przestrzegania której zobowiązali się wszyscy partnerzy.

   

  NATO już teraz prowadzi w Polsce szeroko zakrojone ćwiczenia, posiada sztaby dowodzenia i rozmieszcza sprzęt dla wojsk wsparcia w razie konfliktu. To dobry punkt wyjścia, który powinien zostać rozwinięty. Ćwiczenia, manewry i wizyty powinny zamienić się w stałą obecność wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO.

   

  Chcemy, by NATO pozostało najskuteczniejszym Sojuszem w historii, zdolnym do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa państwom członkowskim, by właśnie w Warszawie, na Szczycie zdało egzamin sojuszniczej dojrzałości, solidarności i determinacji w obronie wspólnie wyznawanych zasad i wartości.

   

  Witold Waszczykowski

  Minister Spraw Zagranicznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: