close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 2 czerwca 2015

  W dyplomacji XXI wieku potrzebna jest nie tylko wiedza, ale także umiejętność skutecznego prowadzenia negocjacji, prezentacji i obrony interesów czy sprawnego zarządzania zasobami. Właśnie rozpoczął się kolejny nabór na przygotowującą do tego aplikację dyplomatyczno-konsularną.

  Praca w służbie dyplomatyczno-konsularnej jest dla osób ambitnych, odważnych, gotowych służyć swą wiedzą w kraju, w państwach położonych w sąsiedztwie Polski, jak również w dalekich zakątkach globu. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna będzie dobrym wyborem dla osób, które gotowe są do pracy na rzecz własnego kraju w różnych warunkach kulturowych i w różnych częściach świata.

   

  Nabór na aplikację odbywa się raz w roku w ramach konkursu ogłaszanego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Termin składania dokumentów na tegoroczną aplikację dyplomatyczno-konsularną upływa 16 września 2015 r. Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej oraz badania predyspozycji do służby zagranicznej.

   

  Kandydaci muszą spełniać określone wymagania, m.in. posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz potwierdzoną znajomość co najmniej dwóch języków obcych na poziomie C1.

   

  Aplikanci są zatrudniani w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony – jednego roku. Aplikacja trwa 12 miesięcy. Jej program obejmuje dwie części: teoretyczną – szkolenie w Polskim Instytucie Dyplomacji im. I. J. Paderewskiego, oraz praktyczną – staż w departamentach i biurach MSZ oraz w placówce zagranicznej. Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymują stopień attaché oraz kolejną umowę o pracę w MSZ. 

   

  Szczegółowe informacje na temat konkursu: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/http___www_msz_gov_pl_pl_p_msz_pl_ministerstwo_praca_i_kariera_zatrudnienie_msz_nabor_na_stanowiska_ogloszenie_adk_2016_1

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: